גיל נדל משרד עורכי דין

 

המטען - גליון 10, יולי 2005