גיל נדל משרד עורכי דין

 

יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - פיקוח על טובין המועברים לרשות הפלשתינית

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

 

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ("החוק"). החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את החקיקה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף, ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד, ידע, ושירותים בטחוניים ודו-שימושיים.

מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

 

במאמרינו הקודמים (ראו קישורים למטה) עסקנו במשטרי פיקוח בין-לאומיים אותם מיישמת מדינת ישראל, ובפרט סקרנו את הסכם ואסנאר (Wassenaar Arrangement),Missile Technology Control Regimeואת משטרי הפיקוח בתחום הגרעיני, הביולוגי והכימי.

 

במאמר זה נתמקד במשטר פיקוח מקומי, פרי יצירת המחוקק הישראלי, אשר מסדיר את הפיקוח על העברת ציוד בטחוני ודו-שימושי משטחי מדינת ישראל לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית.

 

בדומה למשטרי הפיקוח הבין-לאומיים, גם משטר הפיקוח בעניין העברת טובין לרש"פ שואב כוחו מחוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007. הצו העיקרי המסדיר את רשימת הציוד המפוקח הינו צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית), התשס"ט-2008 ("הצו").

 

התוספת שבצו מונה רשימה של טובין אשר בגין העברתם לרש"פ יחויב היצואן להחזיק ברישיון יצוא דו-שימושי. רשימת הטובין כוללת, בין היתר:

 

-      כימיקלים שונים (כגון: מי חמצן בריכוז גבוה, כספית, נפתלן ועוד).

-      לוחות של מתכות שונות.

-      ציוד תקשורת (כולל ציוד לתשתיות או להפרעת תקשורת).

-      מחרטות שונות, חלקיהן ואביזרים נלווים להן.

-      ציוד כרסום, הברגה, הברה או ערגול.

-      תנורי יציקה.

-      כדוריות, מוטות וצינורות מתכת.

-      ציוד ראיה, השקפה וצילום (למשל: טלסקופ, אמצעי לראיית לילה, מצלמות תת-מימיות ועוד).

-      ציוד לייזר.

-      ציוד ניווט, כולל GPS.

-      ציוד שיט וצלילה.

-      ציוד צניחה, רחיפה וטיסה (כולל טיסנים, למשל גם כדורים פורחים).

-      ציוד מדידה (ובתוך כך מדידות קרינה, פיזיקאליות, כימיות וטלמטריות).

-      טרקטורונים.

-      ציוד דיג.

-      ציוד סכינאות (פגיונות, חרבות, וסכינים מתקפלות).

-      אובייקטים פולטי אש.

-      נפצים וזיקוקי די-נור.

-      מדים, סמלים ותגים.

 

הטובין שבתוספת כפופים לפיקוח רק כאשר הם מועברים לרש"פ, ולא בכל מקרה של יצואם ממדינת ישראל. כמו כן, חשוב לציין כי רשימת הטובין המנויה בצו באה להוסיף (ולא להחליף) את הטובין המפוקחים במשטרי פיקוח אחרים.

 

הפרת הצו תגרור סנקציות מנהליות ופליליות, כפי שכבר פירטנו במאמרים הקודמים בנושא הפיקוח על יצוא ציוד הבטחוני והדו-שימושי. על כן, חשוב שעוסקים אשר מוכרים סחורות לרש"פ יוודאו כי אינם מפרים את הדין ומוכרים טובין לשטחי הרש"פ ללא רישיון יצוא מתאים.

 

למאמרים קודמים פרי עטנו בנושא הפיקוח על יצוא דו שימושי, לחצו על הקישורים הבאים:

 

· הפיקוח על יצוא בטחוני - מהו ציוד דו-שימושי?;

· הפיקוח על יצוא בטחוני: פיקוח על ציוד דו-שימושי - הסכם ואסנאר;

· לא הכל חסוי: יצואן של ציוד דו-שימושי יקבל התכתבויות פנימיות בין משרדי הממשלה;

· מינהל המכס מגביר את האכיפה בנושא יצוא טובין דו-שימושיים;

 

למאמרים קודמים פרי עטנו בנושא הפיקוח על היצוא הבטחוני, לחצו על הקישורים הבאים:

 

· יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני;

· העיסוק באמצעי הצפנה;

· יסודות הפיקוח על היצוא הבטחוני - שלב הרישום והרישוי;

· יסודות הפיקוח על היצוא הבטחוני - שלב השיווק;

· יסודות הפיקוח על היצוא הבטחוני - שלב הרישוי - חלק 1;

· יסודות הפיקוח על היצוא הבטחוני - שלב הרישוי - חלק 2;

· הפיקוח על יצוא בטחוני: יצוא כימי, ביולוגי וגרעיני- חלק ראשון;

· הפיקוח על יצוא בטחוני - הפיקוח על היצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני - חלק שני;

· הגבלות יצוא אמריקאי להן יכול להיות כפוף יבואן;

· עקרונות הפיקוח על יצוא הייטק מארצות הברית;

· פסק דין ראשון נגד הפרת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני;

 

 

*             *             *

  

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.