גיל נדל משרד עורכי דין

 

גזר דינו של בעל מחסן "ישקול"

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד (רו"ח) אורית חניה

 

רקע

בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע שגזר את דינו של אחד מהנאשמים בפרשה שעניינה הברחת משקאות חריפים, באמצעות מחסן הערובה "ישקול".

 

עניינה של הפרשה הוא בעבירות המיוחסות לנאשמים שונים, שעיקרן עבירות של הלבנת הון, השתמטות מתשלום מכס, מסירת אמרות והצהרות בלתי נכונות, הגשת רשימונים כוזבים, הטעיית פקיד מכס ועוד.  בפרשה הנ"ל נעצרו כ-15 נאשמים בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של מילוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומיות במטרה להסוות את העבירות. על פי כתב האישום המקורי, הנאשמים פעלו בעבירות מכס לביצוע הברחה לארץ של משקאות אלכוהוליים עתירי מכס וזאת במטרה להתחמק מתשלום המס. היקף המס שהועלם עומד על כ-36 מיליון שקלים.

 

גזר הדין בסקירה זו ניתן לגבי הנאשם והחברה שבבעלותו שהחזיקו במחסן הערובה "ישקול", בו בוצעו עבירות המכס.  

 

עובדות המקרה

 

בהתאם לנטען בכתב האישום, אחד מהנאשמים בפרשה, שהינו בעל עבר פלילי, סיכם עם מי שעתיד להיות בעל המחסן ישקול כי הוא זה שיפנה לקבלת רישיון להחזקת מחסן ערובה, וזאת מבלי להביא לידיעת המכס כי שותפו הינו בעל עבר פלילי ולכן הוא מנוע מלקבל רישיון למחסן הרישוי. בנוסף, ציין בעל המחסן ישקול בפני המכס כי הינו בעלים יחיד במחסן הרישוי, ועתיד להחזיק בכל מניות המחסן ולכהן כמנהל יחיד. כל זאת תוך הסתרת שותפו שהינו, כאמור, בעל עבר פלילי.  

 

בכתב האישום נטען בנוסף, כי הבעלים של המחסן ישקול ביחד עם שותפים נוספים פעלו לביצוע הברחה של משקאות אלכוהוליים עתירי מיסוי, מרביתם מהולנד, תוך עשיית מעשי כזב, הגשת מסמכים כוזבים, הטעיית פקידי מכס, וזאת מתוך מטרה שלא ישולמו מיסי אמת בגינם.

 

נטען כי הטובין נרכשו בחו"ל, יובאו לארץ, במועד היבוא הוגשו מסמכים כוזבים לרשויות המכס בדבר ערכם ותיאורם של הטובין. הטובין הושמו והוחזקו במחסן ישקול. לאחר מכן הטובין יצאו מהמחסן ללא תשלום מס אמת. הדבר נעשה על ידי החלפת הטובין המובחרים שיובאו בטובין תוצרת הארץ או תוצרת חו"ל, מסוג אחר. וכן באמצעות הכנסה והוצאה של הטובין המוברחים מהאזור שנתון לפיקוח המכס לאזור החופשי מפיקוח, ולהפך. בנוסף, נטען כי הנאשמים פנו הנאשמים למכס בבקשה להשמדת הטובין האחרים בתואנת שווא, וכי הדבר נעשה כדי להסתיר את מעשה המרמה, וכדי למנוע מהמכס לגלות שהטובין המוברחים כבר הוצאו מהמחסן. כך השתמטו הנאשמים השתמטו ממס בסך כולל של כ-36 מיליון שקלים.

 

המדינה הגיעה להסדר טיעון עם בעל המחסן ישקול בו הוסכם כי הוא יודה בעבירות המיוחסות לו, והמדינה תבקש להשית עליו עונש מופחת.

 

טענות הצדדים לעניין העונש

 

המדינה טענה כי מדובר בפרשה קשה מבחינה כלכלית, בה הייתה סטייה חברתית חמורה, אשר גרמה לנזקים כלכליים משמעותיים למדינה. לכן, נטען כי  בית המשפט צריך לתת מסר משמעותי, שייצר הרתעה כלפי הציבור בכלל וכלפי העוסקים ביבוא בפרט. בנוסף, הנאשם שימש כנאמן של המכס בהיותו הבעלים של מחסן הרישוי.

 

הנאשם טען כי יש לערוך הבחנה בין יבואנים שהינם שותפים מרכזיים להם צמחה טובת הנאה לבינו שתפקידו היה הכשרת הקרקע באמצעות קבלת רישיון המחסן, וזאת מבלי שביצע כל פעילות אופרטיבית אחרת. בנוסף טען כי יש להשית עליו עונש מופחת לאור נסיבותיו האישיות, כפי שפורטו בגזר הדין.

 

גזר דינו של בית המשפט

 

בית המשפט בחן את עובדות המקרה, את תסקיר המבחן החיובי בעניינו של הנאשם, וקבע כי לאור היקף המס הגדול שהועלם, ההפרה של האמון שנתנו רשויות המכס בבעל המחסן, נסיבות ביצוע העבירות, התקופה בה הן בוצעו, ובהתחשב בנסיבות האישיות של בעל מחסן ישקול,  גיש לגזור על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים, מאסר על תנאי לתקופה של 18 חודשים, תשלום קנס בסך של 200,000 ₪, וחילוט נכסיו, למעט דירת מגוריו.

 

בנוסף, הוטל על החברה בבעלותו של בעל מחסן ישקול ושל שותפו קנס בסך 5,000 ש"ח, וזאת לאור מצבה הכספי של החברה והעדר יכולת הגבייה ממנה.

  

[ת"פ (מחוזי באר שבע) 49956-03-15 מדינת ישראל ואח' נ' מלול ואח'. פסק דין מתאריך 6 ביוני 2016, השופט ישראל פבלו אקסלרד.]

  

 

*             *             *

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.