גיל נדל משרד עורכי דין

 

הפיקוח על ענף המזון - חלק שני

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

 

בסוף חודש מאי 2016 צפוי להיכנס לתוקפו חוק חדש אשר מטרתו להסדיר בצורה רוחבית ומקיפה את כל הפיקוח על ענף המזון, לרבות על יבוא מזון.

 

בשלב זה, פנה שר הבריאות, מר יעקב ליצמן לוועדת הבריאות של הכנסת בבקשה לדחות את כניסת חוק הגנת בריאות הציבור (מזון) בחצי שנה לצורך יישום מלא של הרפורמה, כך שמועד תחילתו יחול בסוף נובמבר 2016.

החוק טומן בחובו חידושים רבים ליבואני מזון, הכוללים גם הקלות מסוימות על הפיקוח. במאמרנו הקודם, סקרנו את אמצעי האכיפה המנהליים החדשים שנקבעו בחוק, המכונים בשם "עיצום כספי" ואשר באמצעותם יוכלו הרשויות לאכוף את הוראות החוק.

במאמר זה, נביא לכם תמצית של ההקלות בייבוא מזון הצפויות להיכנס לתוקף במסגרת החוק החדש.

מטרת החוק ועיקריו

הפיקוח על ייבוא מזון לישראל היה מוסדר במשך שנים רבות בחקיקה ישנה (פקודת בריאות הציבור (מזון)), ובמהלך השנה הנוכחית יוחלפו הוראות הפקודה בהוראות חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון).

מטרת החוק היא להסדיר מחדש את הפיקוח על שרשרת האספקה החל משלב הייצור דרך מקטעי הייצוא והייבוא וכלה בשיווק. בפרט, החוק מסדיר מחדש את הפיקוח על ייבוא המזון תוך התאמה של תהליך הפיקוח לפי סוג המזון.

למעשה, מטרת החוק היא לצורך ייעול ופישוט תהליכי ייבוא מזון לישראל על ידי פיקוח בדרכי השיווק במקום בשער הכניסה לישראל.

הרפורמה באה לידי ביטוי בהקלה משמעותית בייבוא ושחרור מזון רגיל, אך הרפורמה המקיפה ביותר היא בתחום הפיקוח הווטרינרי על בשר ומוצריו, במסגרתה תבוטל באופן הדרגתי החובה להגיע ל"בדיקת משנה" והפיקוח ינוהל באמצעות תאגיד לפיקוח וטרינרי שיוקם בחוק.

ההקלות בייבוא מזון לישראל

בין יתר ההקלות שהביא עימו החוק החדש, ישנן מספר הקלות משמעותיות:

1. קבלת הצהרת יבואן - כך במקום קבלת אישור מוקדם על עמידה בדרישות החוקיות לייבוא מזון רגיל (לרבות הליך רישום יבואן), יכלול התהליך קבלת הצהרת יבואן וקבלת אישור מיידי לייבוא באופן שיאפשר שחרור מהנמל תוך יום אחד בלבד. יובהר כי אישור מוקדם יידרש מיבואן מזון רגיש.

2. מעבר לשיטת עבודה מקוונת - בעוד שכיום משך הטיפול בהנפקת תעודת רישום ייבוא למוצר מזון רגיל הוא כעשרה ימי עבודה, עם כניסת החוק לתוקפו, יבואן אשר ימסור את הצהרתו ושילם אגרה כנדרש, יקבל אישור שהצהרתו התקבלה באופן מקוון.

3. הארכת תוקף תחולת הצהרת היבואן - הצהרת היבואן בנוגע למזון מסוים תחול על כל משלוח של מזון זה, כל עוד לא השתנה פרט מהפרטים שמסר היבואן בהצהרתו או בהרכב המזון המיובא.

4. הקלות בתהליך שחרור המזון מתחנת ההסגר - כיום, שחרור המזון מתבצע לאחר בדיקת כל המסמכים הרלוונטיים וקבלת תוצאות בדיקות המעבדה. אישור שחרור מזון מתחנת ההסגר מהווה תנאי מקדים לשחרור המזון מהנמל. במסגרת החוק החדש, יבואן יהיה רשאי לשחרר מזון מתחנת ההסגר לאחר קבלת תעודת שחרור. הבקשה לתעודת השחרור תעשה באופן מקוון בסמוך למועד הגעת המזון לישראל והתעודה תונפק בסמוך להגשת הבקשה ולא יאוחר מיום עבודה שלאחר קבלת הבקשה.

יצוין כי במקרים מסוימים משלוחי מזון ייבדקו בתחנת ההסגר לשם הבטחת תקינות המזון ובטיחותו וזאת כאשר מדובר במזון רגיש או כאשר אין מידע מספק בהצהרת היבואן.

שינויים במערך הפיקוח הווטרינרי

כיום הפיקוח הווטרינרי כולל שלושה תחומים: 1. פיקוח באמצעות רופא וטרינר ציבורי המפקח על פעילות המפעל המפוקח על ידי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות; 2.ייצור בתנאי ייצור נאותים; 3. בדיקות משנה על ידי הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות בתחנות קבועות.

למעשה, עיקר הפיקוח כיום מתמקד בבדיקות משנה  ולא בפיקוח במפעלי הייצור ובאתרי השיווק והמכירה.

עם כניסתו של החוק לתוקף, יינתן פטור מיידי מהחובה להגיע בכל נסיעה לבדיקות משנה למפעלים העומדים בדרישות מחמירות של פיקוח והיא תוחלף בחובת הגעה אקראית לבדיקות משנה.

בהתאם לכך, תוקם מערכת ארצית של פיקוח שיפעל באופן אחיד דווקא במפעלי הייצור ואתרי השיווק והמכירה. המשמעות היא מינוי של רופא וטרינרי המועסק על ידי רשות ציבורית והנהגת תנאי ייצור נאותים במפעל שיפוקחו על ידו.  

 מבחינת הפיקוח באתרי השיווק והמכירה, האחריות לכך תועבר למשרד הבריאות באמצעות התאגיד לפיקוח וטרינרי.

 

*             *             *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.