גיל נדל משרד עורכי דין

 

תא 1760/04 בש"א 8498/05 דיאליט נגד אברהם הרר ואח'

 

החלטה
 
1. זוהי בקשה לצווי מניעה זמניים כדלקמן:
(א) צו המורה למשיבים או מי מטעמם להימנע מייצור, שיווק, יבוא, שחרור במכס, מכירה, הזמנה, רכישה, אחסנה, פרסום, ייצוא, עשיית עסקים בחו"ל, הפקת הנאה או שימוש ו/או ביצוע דיספוזיציה ו/או מעשי הכנה לפעולות העתקה וחיקוי בנוגע למוצרים מקוריים שמייצרת המבקשת, לרבות חיקוי והעתקה של חלקיהם החיצוניים, המכלולים הפנימיים והציוד ההיקפי של המוצרים מתוצרת המבקשת הידועים בשם: DIALIT Super Blocker  ו-DIALIT Super Table, בין בישראל, בין מחוצה לה;
(ב) צו המורה למשיבים או מי מטעמם להימנע מלהפר בדרך כלשהי את מדגם רשום מס' 35948.
העובדות
 
2. המבקשת היא חברה ישראלית העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מכונות לליטוש יהלומים.  בשנת 2001 פיתח מנהל המבקשת מכונות לליטוש יהלומים הידועות בשם DIALIT Super Blocker ו-DIALIT Super Table (להלן: "מכונות דיאליט"). מכונות אלו יוצרו על ידי המבקשת, ולטענת מנהלה הן היו חדשניות וייחודיות.
 
3. לקראת סוף שנת 2003 נודע למבקשת כי המשיבים מפרים את זכויותיה במכונות הנ"ל על-ידי ייצור ומכירת מכונות המוכרות בשם YAHALOM שהן חיקוי והעתקה של המכונות דיאליט (להלן: "המכונות המפרות"). המבקשת הגישה, ביום 26.11.03, תביעה לבית משפט זה (ת"א 2303/03), ובמסגרתה עתרה לסעד זמני האוסר חיקוי החוזי החיצוני של המכונות (בש"א 21243/03). ביום 11.1.04 נעתר כב' השופט בנימיני לבקשה, ונתן נגד המשיבים צו מניעה זמני האוסר חיקוי החוזי החיצוני של מכונות דיאליט; כן ניתנו צו תפיסה וכינוס נכסים זמני וצו איסוף ומכירה המתייחסים למכונות המפרות (להלן: "הצווים הזמניים").
 
4. בשלב כלשהו, תוך כדי ניהול ההליכים הנ"ל, ייצרו המשיבים דוגמאות של שתי מכונות חדשות (להלן:"מכונות יהלום"). ב"כ המבקשת טוענים שגם מכונות יהלום הן העתקה של הטכנולוגיה והפתרונות המכאניים המקוריים של מכונות דיאליט, לרבות העתקת המכלולים הפנימיים שלהן. לפי הנטען, ההבדלים החיצוניים בין מכונות יהלום למכונות דיאליט נועדו אך להסוות את ההעתקה. ביום 18.3.04 הגישה המבקשת בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט (בש"א 7347/04), ובה טענה שהמשיבים מפרים את הצווים הזמניים בכך שהם למעשה ממשיכים לייצר את המכונות המפרות בשינויים "קוסמטיים" בלבד. ביום 25.3.04 דחה כב' השופט בנימיני את הבקשה, בקובעו שהצווים הזמניים מתייחסים אך ורק לחוזי של המכונות על כל חלקיהן החיצוניים, להבדיל מן המכלולים הפנימיים.
 
5. ביום 1.6.04 הוגשה התביעה דנן, שעניינה צו מניעה קבוע ופיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לתובעת כתוצאה מחיקוי והעתקה, הן של קווי הדמות והצורה המיוחדים של המרכיבים החיצוניים של מכונות דיאליט, הן של המכלולים הפנימיים שלהן. ב"כ המבקשת טוענים שבמועד הגשת התביעה המשיבים עדיין לא שיווקו את מכונות יהלום, והיו בידיהן שתי מכונות בלבד, כדוגמאות.
 
6. ביום 5.4.05 הוגשה הבקשה דנן. לטענת ב"כ המבקשת, בשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה אירעו שני אירועים המאפשרים להם לעתור עתה לקבלת סעדים זמניים:
 
(א) ביום 12.12.04 נרשם לטובת המבקשת מדגם רשום מס' 35948 לגבי מתקן לליטוש אוטומטי של אבני חן, שתוקפו מיום 13.12.01. לטענת המבקשת, המכונות המיוצרות על-ידי המשיבים מפרות את המדגם, בין על-ידי חיקוי מטעה, בין על-ידי חיקוי תרמית כמשמעות מושג זה בסעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926;
(ב) המבקשת עקבה בתקופה האחרונה אחר פעילותם המסחרית של המשיבים, אך לא הצליחה לאתר פעילות הנוגעת למכונות יהלום, עד שביום 3.3.05, כשעמדה לבצע עיסקת מכירה של מכונותיה – הודיע הרוכש המעותד על השהיית העיסקה, כיוון שהמשיבים הציעו לו לרכוש מכונות יהלום במחירים נמוכים יותר.
 
לנוכח אירועים אלה, טוענת המבקשת, כי החשש להפרת זכויותיה הפך לממשי, באופו שמצדיק מתן צו מניעה כאמור.
 
7. ב"כ המבקשת מתארים בהרחבה את היקף ההשקעות הכספיות בפיתוח מכונות דיאליט בשנים 2000-2004, הן במישור השיווקי (4,024,981 ש"ח), הן במישור הטכנולוגי (6,968,987 ש"ח), ובסך הכל 10,993,968 ש"ח.
 
טענות המבקשת

 
8. המבקשת טוענת בבקשתה שהמשיבים העתיקו את מכונות דיאליט העתקה "מעשה קוף". לטענתה, קווי הדמיון בין המכונות, הן של החלקים החיצוניים, הן של החלקים הפנימיים, אינם נובעים מצורך פונקציונאלי. לטענת המבקשת, המשיבים העתיקו ממכונות דיאליט, בין היתר, את היסודות הבאים:
(א) מכלול הבסיס הנסמך על תנועת ההחלקה – המבקשת פיתחה מכלול בסיס ייחודי הבנוי משתי פלטות שנעות אחת על השניה; פלטת בסיס המחוברת לשולחן הליטוש, ופלטה עליונה המשמשת כבסיס המכונה ונעה על-גבי פלטת הבסיס. המשיבים העתיקו אחת לאחת את פלטת הבסיס של המבקשת;
 
(ב) מימוש תנועת ההחלקה שבמכונות דיאליט – במכונות דיאליט מותקנים בפלטת הבסיס שלושה מיסבים כדוריים, שאחד מהם מורכב על ציר עגול, קצר ומחוסם, והמיסב והציר יושבים בתוך זוג חריצים בצורת צלב על גבי פלטת הבסיס. בפלטה העליונה קיימים שלושה חריצים מובילים, אשר המיסבים של הפלטה התחתונה מותאמים להיכנס לתוכם. לפי הנטען, המשיבים העתיקו בצורה מדויקת הן את פלטת הבסיס, הן את הפלטה העליונה, לרבות שימוש בחלקים זהים ובכמות זהה של יחידות למכונה, ומיקום זהה על-גבי הפלטות. קוטר הצירים, הפינים המחסמים ואורכם – זהה. כך גם לגבי המיסב וטווח התנועה הנבחר;
 
(ג) הפתרון המכאני להצמדת הפלטות שבמכונות דיאליט – המבקשת תכננה מערכת הנעה מיוחדת להפרדה בין הפלטות, באמצעות השתלת 4 מגנטים בפלטה התחתונה. מערכת זו נועדה לוודא שהפלטה העליונה לא תתרומם מעל הפלטה התחתונה תוך כדי ליטוש היהלום, מאחר שהלחץ המופעל על היהלום שואף להפריד בין הפלטות. מיקום המגנטים נועד לבצע הידוק מרבי באזור המיסבים והפינים של תנועת ההחלקה, והוא משיג יתרונות חדשניים בייצור ובתפעול, כגון: פשטות בייצור המכאני, שימוש במרכיבים סטנדרטיים, חיסכון באחזקה, ועוד. המשיבים העתיקו במדויק מערכת זו, לרבות: שימוש במגנטים זהים (4 במספר), בפריסה זהה ובמיקום זהה. המשיבים העתיקו גם האקסצנטר המסיע את הפלטה העליונה על גבי פלטת הבסיס: מבחינת גודלו, צורתו ומיקומו;
 
(ד) יישום פתרונות מכאניים המאפשרים עבודת 6 מכונות ליטוש על שולחן עבודה אחד – גם בהקשר זה פיתחה המבקשת מנגנון מיוחד המאפשר עבודה של 6 מעונות על שולחן אחד, בעוד שבעבר ניתן היה להפעיל 2-4 מכונות בלבד;
 
(ה) מערכת אקסצנטר – מערכת שמאפשרת הפעלה של 6 מכונות על שולחן אחד בצורת ההחלקה הרצויה, וזאת בנוסף לדרישה שהמערכת תהיה שקועה לצורך צמצום המרווח בין הפלטות;
 
(ו) מערכת בקרה אלקטרונית של מיקום תנועת ההחלקה – זוהי מערכת חדשה שפיתחה המבקשת, שמטרתה לאפשר שליטה במיקום המכונה בתוך במסילות שבהן היא נעה בעת הליטוש. גם מערכת זו העתיקו המשיבים.
 
בנוסף ליסודות אלה העתיקו המשיבים, לפי הנטען, גם את מכלול המערכת להנעה אנכית של הזרוע; מכלול מערכת הזרוע; מבנה הזרוע ומרכיביה; יחידת הראש מחזיק היהלום ("דופ") במכונת הבלוקר; מתקן הראש מחזיק היהלום ("table holder") במכונת הלוח; מבנה ה-table holder ומערכת מכונת הליטוש.
 
9. לטענת המבקשת, המשיבים ניסו להסוות את ההעתקה באמצעות שינויים "קוסמטיים" שבוצעו במכונות יהלום. כך, למשל, הוסף לפלטות הבסיס רוחב של סנטימטר אחד מכל צד, אשר בו נגרעו שתי קשתות; המשיבים שינו את צבעה של פלטת הבסיס מכחול לאפור; הזיזו קמעה את חורי הקיבוע של הפלטה לשלוחן, ועוד.
 
10. התביעה דנן נשענת על העילות הבאות: הפרת מדגם (במועד הגשת התביעה טרם נרשם המדגם, אך בקשה לרישומו הוגשה בשנת 2001); עשיית עושר ולא במשפט; רשלנות ופעולה בחור תום לב; גניבת עין; התערבות בלתי הוגנת והפרת חובה חקוקה.
 
11. התובעת טוענת שמאזן הנוחות נוטה לטובתה. לטענתה, נגרמים לה נזקים בלתי הפיכים מחמת פגיעה בזכותה הקניינית במדגם, פגיעה במוניטין ובהשקעות העצומות שהשקיעה.
 
טענות המשיבים
 
12. המשיבים טוענים שיש לדחות הבקשה מחמת שיהוי בהגשתה. לטענתם, למרות שהמבקשת ידעה על אודות ייצור המכונות המפרות עוד במרץ 2004 – הבקשה דנן הוגשה רק במאי 2005, והמשיבים שינו מצבם לרעה בכך שהמשיכו בייצור המכונות.
 
13. המשיבים טוענים שדין הבקשה להידחות גם לגופה, באשר אין התביעה מגלה עילה לכאורה נגד המשיבים בכל אחת מעילותיה:
 
(א) אשר להפרת המדגם – המשיבים טוענים שהדמיון בין המכונות שייצרו לבין מכונות דיאליט הוא כלל בלבד, באופן שאין בו כדי להפר המדגם. יתרה מכך, המדגם אל היה רשום במועד הגשת התביעה, וגם לא נתבקש כל סעד הנוגע להפרת מדגם בכתב התביעה.
(ב) אשר לעילת עשיית עושר ולא במשפט – המשיבים טוענים שהמבקשת לא הוכיחה לכאורה איזה מהיסודות הנדרשים בעילה זו.
(ג) אשר למאזן הנוחות נטען, שהנזק שנגרם למבקשת ניתן לפיצוי כספי, ודי בכך כדי לדחות הבקשה.
 
14. המשיבים מפרטים את ההבדלים החיצוניים בין מכונות דיאליט למכונות יהלום, וטוענים שהם מעידים שאין מדובר בהעתקה חיצונית. אשר לדמיון בין המאפיינים הפנימיים -  אלה, לפי הנטען, פונקציונאליים גרידא. המשיבים מתייחסים לטענות המבקשת בדבר העתקת המאפיינים הטכניים, וטוענים שהם אינם מהווים פיתוח חדשני. כך, למשל, נטען, שצורת הצלב הנזכרת בבקשה היא פונקציונאלית למכלול הבסיס ולתנועת ההחלקה; השקעת מערכת הקסצנטר בתוך פלטת הבסיס נובעת מצורך פונקציונאלי ועוד.
 
דיון
שיהוי
15. לא שוכנעתי שהמבקשת השתהתה יתר על המידה באופן שמצדיק דחיית הבקשה.
 
המשיבים ידעו שמבקשת הגישה בקשה לרשום מדגם, והמבקשת אף הזהירה אותם כי מכונות יהלום מפרות את זכויותיה (עמ' 8 לפרוטוקול). יתרה מכך, עצם הגשת התביעה דנן מעידה שמבקשת לא זנחה את זכויותיה, ואין ללמוד מהתנהגותה משום ויתור או מחילה על זכות. לא שוכנעתי גם שנגרם למשיבים נזק משמעותי בזמן שחלף מאז שהוגשה התביעה ועד הגשת הבקשה.
 
הפרת מדגם
 
16. המשיב 1 (להלן: "המשיב") נחקר לפני בבית המשפט, ובמהלך החקירה הוצגו לי מכונות דיאליט לצד מכונות יהלום.
 
הלכה היא שההכרעה אם מוצר מסוים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר, נעשית על-פי "מבחן העין". ההשוואה נעשית על-ידי בחינת תדמיתו הכוללת של המוצר כפי שנקלטה בעיניו של הצרכן הרלוונטי, כשהדגש מושם על התרשמות מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה, אך גם אינו שטחי כשל עובר אורח מזדמן. כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצרים שאינו מגיע לכלל זהות, יש לבחון אם הצרכן הרלוונטי עשוי לטעות בין המוצר המוגן לבין המוצר האחר. מבחן החשש להטעיה הוא מבחן עזר בלבד, על-כן אין הכרח כי בית-המשפט ישתכנע שהקונה הרלוונטי עלול לטעות, לא כל שכן אין נדרש כי תוכח בראיות הטעיה בפועל (ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702).
 
            יישום מבחן העין בנסיבות העניין מגלה שעל-אף השוני החיצוני ביניהן, מכונות יהלום מגלות דמיון חיצוני ניכר למכונות דיאליט – דמיון שעולה לכאורה כדי הפרת המדגם הרשום: צורת המעטפת החיצונית של מכונות יהלום דומה למכונות דיאליט; צג התצוגה האלקטרוני של שתי המכונות דומה, הן מבחינת צורתו, הן מבחינת גודלו; הלחצנים הסמוכים לצג דומים בצורתם וזהים בצבעם; בשני סוגי המכונות מצויה נורה אדומה במיקום דומה, והזרוע המחוברת דומה.
 
17. המשיב א סיפק הסבר מניח את הדעת מדוע הדמיון בין המכונות נובע מצורך פונקציונאלי אמיתי, ואף הודה בחקירתו כי "נכון שבגודל הכללי המכונות החדשות שפיתחתי דומות למכונות של המבקשת יותר מאשר למכונות מוצג 2". (עמ' 3 שורות 2-3 לפרוטוקול).
כלומר, למרות שמצויות בשוק מכונות ליטוש נוספות שמבצעות פעולה דומה, המיוצרות על ידי יצרנים אחרים – אף אחת מהן אינה דומה בצורתה החיצונית למכונות דיאליט; לא כל שכן דמיון כמו זה שתואר לעיל.
 
די בדמיון בחוזי החיצוני כדי לעמוד בנטל המוטל על המבקשת להוכיח לכאורה עילה זו.
 
עשיית עושר ולא במשפט
 
18. כידוע, העתקה כשלעצמה אינה אסורה. כדי שתקום ליוצר זכות למנוע העתקה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 עליו להוכיח שלושה יסודות: הראשון הוא יסוד ההתעשרות; השני הוא יסוד הקשר הסיבתי, היינו, שההתעשרות בוצעה על-חשבון הזולת; השלישי – עליו להוכיח שההתעשרות בוצעה "ללא זכות שבדין", היינו, שמתקיים בה אותו "יסוד נוסף" שעניינו התנהגות פסולה ובלתי הוגנת של המתחרה, לרבות התנהגות נטולת תום-לב (רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289).
 
שוכנעתי שמבקשים עמדו בנטל הלכאורי להוכיח גם יסודות עילה זו.
 
אשר ליסוד ההתעשרות, המשיב הודה בחקירתו שמכר מספר מכונות חדשות, וברי שיש בכוונתו להמשיך למוכרן אם לא יינתן צו מניעה.
 
אשר ליסוד השני, הרי שהמבקשת היא שייצרה את מכונות דיאליט, ומכירת מכונות מועתקות, ככל שיוכח שאכן כאלה הן מכונות יהלום, נעשית על-חשבון המבקשת, כך שגם יסוד זה מתקיים.
 
אשר ליסוד השלישי, המבקשת פרטה בבקשתה את היקף השקעותיה הנרחב בפיתוח המוצר הייחודי; הנתונים הכספיים נתמכו באישור רו"ח, ומנהל המבקשת לא נחקר בהקשר זה. מכאן, שהוכחה לכאורה השקעה כספית ניכרת. כפי שציינתי לעיל, הרושם הלכאורי שנוצר מעלה שמכונות יהלום הועתקו ממכונות דיאליט. מכונות דיאליט פותחו לפני מכונות יהלום, ולגבי מכונות דיאליט הוגשה עוד בשנת 2001 בקשה לרישום מדגם.
המשיבים, לעומת זאת, לא הביאו ראיות לכך שהם פיתחו את מכונות יהלום. כנשאל המשיב אם יש בידיו מסמך המעיד על תכנון מכונות יהלום, השיב: "אני לא נוהג לשים תאריכים על מסמכים בדרך כלל, אין לי סקיצות עם תאריכים" (עמ' 1 לפרוטוקול). למרות שהמשיב העיד בחקירתו שקיבל השראה לצורתה החיצונית של מכונת יהלום מזו של מכונה מתוצרת BETTONVILLE           (עמ' 2 לפרוטוקול), הרי שהוא הודה כאמור שלמרות זאת מכונות יהלום דומות יותר בצורתן החיצונית למכונות דיאליט. גם טענת המבקשים כי המשיבים מטרפדים עיסקה גדולה בסך 600,000 דולר – לא נסתרה.
 
סבורני שיש בראיות שהובאו כדי לגבש עילה לכאורה לתחרות בלתי-הוגנת העולה כדי התעשרות שלא כדין על-חשבון המבקשים.
 
19. משמתקיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיום העילות האמורות, איני מוצא מקום להידרש לדיון ביתר העילות הנטענות.
 
מאזן הנוחות

 
20. שוכנעתי שמאזן הנוחות נוטה לטובת מתן צו.
           
קביעתי זו נסמכת בעיקר על הדמיון בין המכונות, אך גם על חקירת המשיב והרושם שהיא הותירה בי. מהחקירה עלה שהמשיבים טרם החלו בשיווק ממשי של המכונות, בעוד שהמבקשת משווקת את מכונותיה מזה מספר שנים. במניין שיקוליי נתתי דעתי גם להליכים הקודמים בין הצדדים, לרשות החלטות כב' השופט בנימיני בבש"א 21243/03 ובבש"א 7347/04, ולעובדה שהמבקשת היא בעלת זכות קניינית רשומה – זכות שהיא בעלת מעמד חוקתי – ושהמשיבים מפרים אותה לכאורה. עצם העובדה שהמשיבים מפרים לכאורה זכות חוקתית מקלה על מתן הצו, ומטה את הכף לטובת המבקשת (השווה: בש"א (י-ם) 814/05 אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 1.5.05, בסעיף 55 להחלטה)).
 
סוף דבר
 
21. ניתן בזאת צו מניעה זמני כמבוקש בסעיפים א' ו-ב' לבקשה.
 
הצו מותנה בהפקדת עירבון בסך 100,000 ש"ח. לא יופקד העירבון עד ליום 2.9.05 – יפקע הצו.
 
הוצאות הבקשה בסך 30,000 ש"ח לפי התוצאות בהליך העיקרי.
 
המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לצדדים בפקסימיליה.
 
ניתנה בלשכתי היום י"א באב, תשס"ה (16 באוגוסט 2005) בהעדר הצדדים.
 
                                                                                   
יהודה זפט, סגן נשיא, שופט                                                                                   

 

לראש העמוד