גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות , גליון 490, אוקטובר 2005