גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות , גליון 483, יולי 2005