גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות , גליון 478, אפריל 2005