גיל נדל משרד עורכי דין

 

port2port newsletter - אפריל 2007

קישור לכתבה

על סימן מסחר שלא התקבל לרישום
25/4/07

להלן נסקור החלטה מעניינת של ה"פוסק בקנין רוחני", שבמשרד המשפטים, שדנה בהתנגדות לרישום סימן מסחר.

מאת עו"ד גיל נדל, צפריר בר אילן
 חברת אוניפארם, המייצרת ומשווקת תרופות גנריות לטיפול במחלות מטבוליזם (חילוף חומרים)  ביקשה לרשום על שמה את סימן המסחר   "Rosi" בסיווג של "תכשירים לטיפול במחלות מטבוליות". המתנגדת, חברת SmithKline Beecham Plc, טענה כי הסימן Rosi, חסר אופי מבחין ועל כן אינו יכול להירשם כסימן מסחרי, וכן טענה כי שימוש בסימן מסחר שכזה יכול לעורר הטעיה בקרב הצרכנים, ואף בקרב הרופאים והרוקחים, שכן הוא דומה מידי לשמו של החומר הפרמצבטי Rosiglitazone. על כך השיבה המבקשת כי הסימן Rosi  הוא רק מרמז, ולא יגרום להטעיית הצרכנים, ובוודאי שלא להטעיית הרופאים והרוקחים, וכי קיימות תרופות נוספות בשוק, אשר יש להם שם מסחרי מרמז, שכן הדבר הינו נוהג מקובל בענף הפרמצבטיקה. 
 
ככלל, כדי שסימן מסחרי יהיה כשר לרישום, הוא צריך להיות בעל אופי מבחין, כלומר, בעל אופי המבדל אותו מסימנים ושמות המקובלים במסחר או מכאלו שראוי להשאירם פתוחים למסחר.
 
בפסיקת בתי המשפט נקבע כי תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום לה זכה והמאמץ שהשקיע בעל הסימן ביצירת קשר בין המוצר ליצרן, הנם גורמים שיש להתחשב בהם בהכרעה בדבר רכישת אופי מבחין. סוג הראיות המובאות לצורך הוכחת אופיו המבחין של שם מסחר, כמו גם המשקל שיש לתת לכל אחד מהמבחנים המנויים אינם קבועים, והם מוערכים על-פי הנסיבות המסוימות של כל מקרה ומקרה.
 
בנוסף, את כשירותו של הסימן המבוקש להירשם כסימן מסחר יש לבחון גם אל מול האינטרס הציבורי להשאירו פתוח למסחר, ואל מול האינטרס הציבורי להימנע מטעויות, ובודאי בתחום כה רגיש של תרופות, הגובל בחיי אדם.
 
בענייננו מצא הפוסק-בקנין-רוחני כי Rosiglitazone הינו International Nonproprietary Name (INN), שהינו רישום הנערך על ידי ארגון הבריאות העולמי, אליו הצטרפה ישראל בשנת 1949, במטרה לקיים מערכת שמות גנריים אחידה ואוניברסאלית לחומרים פרמצבטיים, לשימוש במסגרת המחקר המדעי, הטיפול הרפואי והמסחר. לפי אחת מהחלטות עצרת ארגון הבריאות העולמי, על המדינות החברות לנקוט באמצעים על מנת להבטיח כי שמות הרשומים כ-INN יישארו בנחלת הכלל, ובפרט למנוע רישום סימן מסחר בדמותם. בהחלטה אחרת  אף נקבע כי על המדינות החברות להימנע מרישום סימני מסחר בנגזרות ובשורשים של שמות הרשומים כ-INN.
 
שמירת חלקים מהשם הגנרי בנחלת הכלל מתחייבת לא רק בשל הדמיון האפשרי בינם לשם הגנרי המלא, אלא גם מכיוון ורכיבי השם הגנרי, כשלעצמם, נושאים משמעות גנרית או תיאורית.
 
הפוסק קבע כי אופי הטובין לגביהם מתבקש רישום הסימן "Rosi" מחייב לנקוט זהירות יתר בבחינת כשרות הסימן לרישום. ראשית, הסימן עלול לגרום להטעיה בין תרופות שונות (אף אם אלו בעלות תכונות דומות). Rosiglitazone משווק כתרופה לטיפול בסוכרת במספר אופנים, השם "Rosi" תיאורי לגבי מספר אופנים אלו במידה שווה ועלול לגרום להטעיה בין שני החומרים.  יתר על כן, האינטרס הציבורי מחייב לשמור על הבחנה ברורה בין השם המסחרי של תרופה, המשמש להוראה על מקור הטובין, ובין שם החומר הפעיל בה, המגדיר למעשה את תכונותיה הרפואיות.
 
לפיכך, קבע הפוסק בקניין רוחני, כי השם Rosi אינו כששיר לרישום כסימן מסחר.
 
157003 אוניפארם בע"מ - Smith Kline Beecham Plc