גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט המחוזי הוציא צו מניעה זמני האוסר על שופרסל לשווק חיקויי CROCS

 

עו"ד גיל נדל, קידר הללי

בימ"ש המחוזי בתל אביב הוציא צו זמני האוסר על שופרסל לשווק חיקויי נעלי קרוקס (בש"א 12803/07, לקרוקס – עו"ד זלוף ואח', לשופרסל – עו"ד רייטר ואח').

תחילתו של הענין ביום 12.6.07, עת פרסמה שופרסל מודעה בדבר שיווק נעלים, שלטענת חברת קרוקס מהוות חיקוי של הנעליים מדגם   Beachהמיוצר ומשווק בישראל ע"י קרוקס. לאחר שדרישתה של קרוקס אל שופרסל לחדול משיווק הנעליים לא נענתה, הגישה קרוקס תביעה כנגד שופרסל, ובה ביקשה קרוקס מבית המשפט להוציא צו מניעה קבוע שיאסור על שופרסל, בין היתר, לשווק מוצרים המפרים את מדגמיה של קרוקס ומוצרים הדומים למוצריה עד כדי הטעיית הציבור וכל מוצר אחר המפר את זכויותיה.

כמו כן ביקשה קרוקס צו זמני האוסר את שיווק הנעלים עד למתן פסק דינו הסופי של בית המשפט בענין.

בית המשפט נתן לאחרונה החלטת ביניים בענין הסעד הזמני, ובה קיבל את עמדת קרוקס ונתן את הצו המבוקש, תוך שדן בשאלת הדמיון בצורה החיצונית של נעלי שופרסל אל מול נעלי קרוקס.

מצד אחד, הגיע בית המשפט למסקנה (לכאורית, שכן מדובר בהליך ביניים), כי נעלי שופרסל אינם מהוות הפרה של המדגמים שקרוקס רשמה לגבי הצורה החיצונית של הנעל. בית המשפט קבע כי לנוכח פשטות צורתה של הנעל המוגנת ופשטות עיצוב הפתחים בנעל וצורתם,

נראה לו, לכאורה, כי אין נעלי שופר סל מהוות חיקוי של המדגמים האמורים של קרוקס.

מצד שני, קבע בית המשפט כי שופרסל ביצעה לכאורה עוולה של גניבת עין, שכן נעלי קרוקס מדגם Beachרכשו מוניטין בישראל, וקיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהנעליים המשווקות על ידי שופרסל הן אלו של קרוקס או קשורות אליה.

בית המשפט לא קיבל את טענת שופרסל כי בפרסום ושיווק נעלי קרוקס נסמכת חברת קרוקס על החומר שממנו עשויות הנעליים ולא על הצורה או העיצוב, ולכן אין לאסור עליהם את השימוש בעיצוב הנעל והרצועה. אדרבה, בית המשפט ציין כי למרות הצורך הפונקציונאלי בעיצוב הפתחים בנעל, אין זה הכרחי שצורת הפתחים תהיה זהה לזו של קרוקס ולכן, בכך שבחרה שופר סל להשתמש בעיצוב דומה לזה של נעלי קרוקס, ניתן להסיק כי שופרסל ביקשה להסתמך על המוניטין של קרוקס.

נציין כי שופרסל הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על ההחלטה הנ"ל (רע"א 6375/07).