גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)