גיל נדל משרד עורכי דין

 
כשר בהשגחת המכס - מיסים כז/5 (אוקטובר 2013) א-84

ההטבות ליבואנים ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית (דצמבר 2012)

פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם (אוקטובר 2012)

הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות וערך טובין - (הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס) (אוגוסט 2012)

השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד (יוני 2012)

הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?

מאגר Pre-Rulingלהחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם (פברואר 2012)

היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה

חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)

הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)