גיל נדל משרד עורכי דין

 

ההטבות ליבואנים ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית (דצמבר 2012)