גיל נדל משרד עורכי דין

 

השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד (יוני 2012)