גיל נדל משרד עורכי דין

 

היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה