גיל נדל משרד עורכי דין

 

פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם (אוקטובר 2012)