גיל נדל משרד עורכי דין

 

מה לפרה אדומה ולמסע בני ישראל במדבר?

עוד בנושא
מדוע הרמב"ם לא מנה במנין המצוות את מצוות יישוב ארץ ישראל
האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה זרה הם?
קישור למאמר  קישור למאמר