גיל נדל משרד עורכי דין

 
חדשות שרשרת האספקה, אפריל 2010

חדשות שרשרת האספקה, אפריל 2010

חדשות שרשרת האספקה, מרץ 2010

חדשות שרשרת האספקה, גליון 22, דצמבר 2009

חדשות שרשרת האספקה, גליון 20, אוקטובר 2009

חדשות שרשרת האספקה, גיליון 18, אוגוסט 2009

"מי ומה בשרשרת האספקה" גליון 5 דצמבר 2007

"מי ומה בשרשרת האספקה" גליון 4 נובמבר 2006

"מי ומה בשרשרת האספקה" גליון 3 יוני 2006

חדשות שרשרת ההספקה, גיליון 17, יולי 2009