גיל נדל משרד עורכי דין

 
"מי ומה בשרשרת האספקה" גליון 2 דצמבר 2005