גיל נדל משרד עורכי דין

 
בית המשפט המחוזי בתל אביב: החזקה לקויה של המטען =אריזה לקויה
13/02/07