גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות

בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן

המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות

בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"

ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
20/05/13

רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
23/04/13

השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד

עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
28/10/12

פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר

בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף