גיל נדל משרד עורכי דין

 

פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר

עוד בנושא
שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
עוד בנושא
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן
בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל

 

בימים אלה, ניתן פסק-דין בבית משפט השלום בירושלים, שדחה תביעת חברות נגד רשות המכס, וקבע כי החברות "גלגלו" את המכס בעת מכירת הטובין.

 

מדובר בפסק-דין אשר יקשה את חייהם של היבואנים בהציבו רף גבוה מאד להוכחת אי-גלגול המס. נחמתם העיקרית של היבואנים  - מדובר בפסק דין של ערכאה נמוכה שאינו מהווה הלכה מחייבת או מנחה.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

שתי חברות בקבוצת ויטה פרי הגליל שילמו מכס בסך כולל של 1.6 ש"ח מיליון ש"ח בגין יבוא פסטה ותירס.

 

כידוע, כל העלאה של שיעור המכס מחייבת את אישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרה זה, החברות טענו כי אישור כזה לא ניתן ולכן טענו כי מדובר היה במכס ששולם ביתר, בניגוד לחוק.

 

החברות טענו כי מאחר ומדובר במכס שנגבה שלא כחוק, אין לדרוש מהן להוכיח כי לא "גלגלו" את המכס. החברות טענו כי יש הבדל בין מכס שנגבה כחוק אך בשיעור גבוה יותר (למשל בשל מחלוקת סיווג), לבין מכס שלא נגבה כחוק.

 

בית המשפט דחה את הטענה וחייב את החברות להוכיח כי לא גלגלו את המכס, כלומר, כי המכס ששולם לא נכלל במחיר ששילמו הקונים, והמחלוקת בבית המשפט התמקדה בסוגיה זו.

 

החברות הציגו דו"חות כספיים המצביעים על הפסד תפעולי וטענו כי בשוק כה תחרותי לא היה באפשרותן לגלגל את המכס.

 

פסק-הדין:

 

בית המשפט החליט למנות מומחה מטעמו שיבחן על פי נתוני החברות, אם גולגל המכס או לא.

 

המומחה קבע כי בשוק בו קיימים יבואנים ויצרן מקומי, המחירים מוכתבים על ידי היבואנים, המבקשים לכסות את כל הוצאותיהם, ולכן- סביר שהיבואנים גלגלו את המכס.

 

המומחה מטעם בית המשפט קבע כי אין די בהוכחת הפסדים תפעוליים כפי שהציגו החברות, וקבע כי יתכנו בהחלט סיבות אחרות להפסדים מלבד עניין תשלום המכס.

 

המומחה ציין כי מאחר וכל החברות בשוק שילמו את המכס באופן שוויוני, מחיר השוק הושפע גם מתשלומי המכס הללו, דבר המחזק את המסקנה כי המכס גולגל.

 

בית המשפט אימץ את חוות-הדעת וציין כי פגיעה ברווחיות או הפסדים לא מוכיחים בהכרח את אי-גלגול המכס, אלא יש לבחון את מבנה השוק הספציפי בהתאם למאפייניו. בית המשפט המשיך וציין כי הפסדים עשויים להיגרם מבעיות תפעוליות בחברה, שלאו דווקא קשורות להטלת מסים.

 

בית המשפט גם קבע כי בשוק תחרותי בו כל היבואנים שילמו מכס, והתובעות לא ידעו בזמן אמת שהמכס לא חוקי, לא סביר שהמכס לא גולגל.

בסופו של דבר דחה בית המשפט את תביעת החברות אך לא חייב אותן בהוצאות, מאחר והמכס נגבה בחוסר סמכות ונותר בידי המדינה. 

 

[ת.א. (שלום ירושלים) 2379/07 פרי הגליל בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ), פסק-דין מיום 5.2.12, השופט שמעון פיינברג. ב"כ הצדדים- ליבואניות- עו"ד שדות ושות'. לרשות המכס- פרקליטות מחוז ירושלים]

 

הערות:

 

כאמור, מדובר בפסק דין בעל תוצאה קשה לציבור היבואנים, המצטרף לפסיקה אחרת בכיוון זה. יחד עם זאת, מדובר בפסק דין של ערכאה נמוכה (בית משפט השלום), בה בשעה שקיים גם פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשנת 2009 בתיק ראפ (ע"א 1723/06), בו הציג בית המשפט גישה ליברלית כלפי תנאי אי-גלגול המס. באותו מקרה, ציין בית המשפט כי נקודת המוצא היא שכל מס ששולם ביתר יש להשיב ליבואן, ורק כאשר מתקיים חריג, בו היבואן לא סבל מחסרון כיס-  לא יושבו לו המסים. עוד צוין שם כי אין להכביד יתר על המידה כלפי יבואן שמבקש החזר מכס, ודי בדרך כלל בהוכחת הפסדים תפעוליים או ירידה ברווחים.