גיל נדל משרד עורכי דין

 

פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס

 
עוד בנושא
שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
עוד בנושא
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן
בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, איל גרנט
 
לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין סיווג טובין ועמידת בתנאי חוק מסים עקיפים לעניין הוכחת אי גלגול מס.
 
בשורה התחתונה, ערכאת הערעור השאירה על כנה את פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב, שפסק כי סיווג הטובין (גלאים) יהיה בפרט 85.31.9000 כחלקים למערכות אזעקה, בהתאם לשימוש בפועל בטובין, ולא כ"ממסרים" (פרט מכס  85.36.4130).
 
בית המשפט המחוזי קבע כי סוגיית הסיווג היא שאלה עובדתית בעיקרה כיוון שהיא מתבססת על התרשמות הערכאה הראשונה מעדויות מומחים ועל כן ביהמ"ש לא יתערב בו על נקלה. 
 
אשר לעניין הוכחת אי גלגול (בהתאם לסעיף 6(2) לחוק מסים עקיפים) – אימץ בית המשפט המחוזי את עמדת בית משפט השלום, שקבע כי היבואן לא גלגל את המס, שכן מבחינה עובדתית, מחירי הגלאים ירדו לאחר שהיבואן שילם את המס המיותר, מה עוד שבשל תנאי שוק ותחרות, לא יכול היה היבואן להעלות את מחיר הגלאים.
 
בית המשפט המחוזי גיבה דברים אלו, וקבע כי מדובר בשאלה עובדתית מובהקת, שבית המשפט של ערעור לא יתערב גם בה, ואף ציין כי המסקנה בדבר היעדר הגלגול הינה תוצאה חשבונאית פשוטה וישירה המתבססת על המחיר אותו גבה היבואן.
 
לדעתנו, מדובר בפסק דין נוח ליבואנים בכל הנוגע להוכחת אי גלגול.
 
ראשית, בית המשפט קיבל כפרמטר עיקרי את מבחן הורדת המחיר – דהיינו שאם מחיר הטובין ירד בתקופה שבה שולם יתר המס, ניתן להניח שהמס לא גולגל. שנית, בית המשפט היה מוכן להביא בחשבון גם את תנאי התחרות בשוק, כדי לפרש נכונה את התנהגות המחירים של היבואן.
 
יש לציין כי המגמה כיום במדינות העולם (שבהן שורר ה-common law) הינה לצמצם את הגנת הגלגול. כך, למשל, ניתן לאחרונה בקנדה פסק דין של בית המשפט העליון שם אשר שלל את שימוש המדינה בהגנת הגלגול במקרה של מס שנגבה בחוסר סמכות.
 
ע"א 1761/06 מדינת ישראל – אגף המכס ומע"מ נ' אופטקס מרכז האבטחה הישראלי. היבואן יוצג ע"י עו"ד גיל נדל (בתחילת ההליך יוצג ע"י עו"ד א. דורות), רשות המכס יוצגה ע"י עו"ד א. סמרה מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).
 
 

 לראש העמוד