גיל נדל משרד עורכי דין

 

המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות

עוד בנושא
שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
עוד בנושא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן
בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד ליאת רוטשילד

 

בסקירה זו יתואר מקרה בו יבואן פנה לבית המשפט בבקשה כי יורה לרשות המכס לקבל ערבות בנקאית להבטחת מיסי היבוא השנויים במחלוקת, במקום לשלמם אגב מחאה.

 

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת היבואן, וקבע כי הדין מחייב לשלם את המיסים אגב מחאה ולא ניתן להמירם בערבות בנקאית, כנגד רצונה של רשות המכס.

 

סיפור המקרה: 

בין רשות המכס לבין יבואן של טרקטורי משא התגלעה מחלוקת סיווג. רשות המכס טענה שהסיווג הנכון מביא למס קניה בשיעור של 50%, בעוד היבואן טען לסיווג שמביא לכל היותר למס קניה בשיעור של 30%.

 

היבואן פנה לרשות מכס וביקש לשחרר את הטובין שבמחלוקת תוך הפקדת ערבויות בנקאיות מתאימות במקום לשלם את מסי היבוא, וכל זאת עד להכרעת בית המשפט בסוגיה, אך רשות המכס דחתה את הבקשה.

 

משנדחה על ידי רשות המכס, פנה היבואן לבית המשפט וביקש כי זה יורה לרשות המכס להסתפק בערבויות במקום תשלום המיסים אגב מחאה. היבואן טען כי מיסי היבוא ששולמו על ידו עד כה הגיעו לסכומים גדולים והדבר מקשה עליו.

 

היבואן טען כי במקרה מסוים שהגיע לדיון בבג"צ (בג"צ 1747/13 בלדי בע"מ נ' רשות המכס, בו היבואן יוצג על ידי משרדנו), הסכימה רשות המכס להסתפק בערבות בנקאית במקום תשלום המסים במחאה ואין סיבה שלא להסכים במקרה זה.

 

בנוסף טען היבואן כי אם ישלם את מיסי היבוא אגב מחאה, הרי שגם אם יזכה בתביעת הסיווג יעמוד בפניו קושי ממשי להוכיח כי לא "גלגל" את המס על הלקוחות.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת היבואן, וקבע כי הדין קובע בסעיף 154 לפקודת המכס כי הדרך היחידה הינה לשלם את מיסי היבוא השנויים במחלוקת, אגב מחאה.

 

בית המשפט מצא לנכון לציין כי היבואן הינו גוף כלכלי יציב ואין חשש שיקרוס בעקבות תשלום המס.

מנגד, היות והצד השני הוא המדינה- אין חשש שהמדינה לא תוכל לשאת בתשלום אם תפסיד בדין.

 

בית המשפט ציין כי המקרה שנדון בבג"צ בלדי היה חריג והסכמת רשות המכס ניתנה לאור נסיבות המקרה ומבלי שהדבר יהווה תקדים למקרים אחרים.

 

לגבי סוגית גלגול המס, קבע בית המשפט כי אם יזכה היבואן בתביעת הסיווג, ממילא מוטלת עליו החובה להוכיח כי לא "גלגל" את המס ואין הדבר מצדיק להמיר את תשלום המיסים בהפקדת ערבויות במקרה זה.

 

היבואן חויב בתשלום הוצאות רשות המכס בסך של 7,500 ש"ח.

 

]ת.א. (מחוזי מרכז) 372-09-13, החלטה מיום 4.9.14, כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר. ב"כ הצדדים- ליבואן- עו"ד ממשרד איתן, מהולל & שדות, לרשות המכס- עו"ד קרואני מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)]

 

הערות:

 

במקרה שעלה לדיון בשנת 2013 בבג"צ בלדי, בו היבואן יוצג על ידי משרדנו, מדובר היה במשלוח גדול של מוצר מתכלה- דגי אמנון, שהגיע לישראל בסמוך לחג הפסח, והייתה דחיפות גדולה לשחרר את המשלוח עוד לפני החג. היבואן לא יכול היה לגייס את סכום המכס הגבוה שנדרש ממנו על ידי רשות המכס בזמן כה קצר, ולפיכך, בנסיבות אלה, הסכימה רשות המכס להסתפק בערבות בנקאית במקום תשלום המס במחאה, והדבר קיבל את אישור בית המשפט, וכל זאת כפתרון מעשי לשחרור המשלוח בזמן.

מטעמים אלו, המקרה שעלה לדיון בבית המשפט המחוזי מרכז ושמובא בסקירה זו, שונה מן המקרה שעלה לדיון בבג"צ בלדי.

 

 

 

*             *             *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.