גיל נדל משרד עורכי דין

 

המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן

 
עוד בנושא
שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
עוד בנושא
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

 

כידוע, כאשר יבואן מעוניין להגיש תביעה נגד רשות המכס להשבת מס ששולם ביתר (מכס, מס קניה), עומדות בפניו משוכות רבות, ואחת מהן היא הדרישה להוכיח כי לא "גלגל" את המס בעת מכירת הטובין ללקוחותיו. פסקי-דין רבים עסקו בשאלה מהו רף ההוכחה בו חייב יבואן לעמוד כתנאי לקבלת כספי המסים ששולמו על ידו ביתר, אך אין בעניין הלכה חד-משמעית. פסק-דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב שופך אור נוסף בסוגייה.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

חברת כיוונים מערכות וטכנולוגיות ייבאה ציוד אור קולי וציוד נלווה למחשבים ושילמה מס קניה בשיעור 45% אגב מחאה בהתאם לעמדת המכס (סיווג בפרט 84.71-6020 + 85.28-3000), בסך כולל של מאות אלפי ש"ח, ותבעה בבית המשפט את השבת סכומי המס.

כאמור, אחד התנאים לקבלת תביעה לתשלום מס ביתר הוא הוכחת היעדר גלגול המס בעת מכירת הטובין.

 

בבית משפט השלום נדחתה תביעת החברה לאור קביעת בית המשפט כי החברה לא הוכיחה שלא גלגלה את המס בעת המכירה. בית משפט השלום לא נתן אמון בעדות מנהל החברה, שטען כי החברה ספגה מס בסכומים של מאות אלפי שקלים ולא גלגלה אפילו אחוז קטן על הלקוחות, ולאור זאת, דחה גם את חוות-דעת המומחים שהוגשו מטעם החברה, שהתבססו לכאורה על הצהרת המנהל.

 

החברה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, שנתן את פסק-דינו בימים אלה.

 

במסגרת שלב בערעור, טענה החברה כי שאלת גלגול או אי-גלגול המס היא שאלה חשבונאית שבמומחיות, ולכן אין כל משמעות לכך שבית משפט השלום בחר שלא להאמין למנהל החברה. לטענת החברה, על בית משפט השלום היה לנתח את חוות-דעת המומחים שהוגשו מטעם החברה ולקבוע על פיהן מבחינה חשבונאית, האם גולגל המס, אם לאו.

בהמשך לכך, טענה החברה כי היא לא העלתה את מחירי המכירה לאחר שהחלה לשלם מס ובכך יש הוכחה שהמס לא גולגל.

 

מנגד, טענה רשות המכס כי בתחשיב שהוצג על ידי החברה נפלו פגמים היות והחברה לקחה בחשבון הוצאות שונות שאינן קשורות ישירות ליבוא הציוד, כמו הוצאות הנהלה וכלליות, ולכן הציגה לכאורה הפסד או רווח זעיר ממכירתם.

 

פסק-הדין בערעור:

 

בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על פסק-דינו של בית משפט השלום, וקבע כי לא היה די באמירה כי דברי מנהל החברה אינם אמינים, אלא הייתה חובה לבחון את חוות-הדעת שהוגשו מטעם שני הצדדים על מנת לבחון האם גולגל המס או לא, מבחינה חשבונאית. לגופו של עניין, קבע בית המשפט המחוזי כי לא היה ניתן להתרשם שעדות מנהל החברה הייתה לא מהימנה שכן היא נתמכה בעדויות נוספות שלא נסתרו.

 

בית המשפט קבע כי עדות המומחה מטעם המכס שהובאה לכאורה לסתור את עדויות החברה, הייתה עדות של כלכלן שאינו רוא"ח והיא לא התייחסה באופן ספציפי לשאלה השנויה במחלוקת ולחוות-דעת מטעם החברה, והדבר מחזק את טענת החברה כי המס לא גולגל.

 

בסופו של דבר, קיבל בית המשפט את ערעור החברה והורה לרשות המכס לשלם לחברה, מלבד סכומי המס, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 30,000 ש"ח.

 

(ע"א 3694/07 כיוונים מערכות וטכנולוגיות בע"מ נ' מדינת ישראל-אגף המכס ומע"מ, פסק-דין מיום 3.1.11, השופטות א. קובו, מ. רובינשטיין וע. צ'רניאק. ב"כ הצדדים- ליבואן עו"ד ל. אביגדורי. לרשות המכס- עו"ד א. ליס מפרקליטות מחוז ת"א-אזרחי).