גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"

עוד בנושא
שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
עוד בנושא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן
בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בסקירה זו נתאר פסק-דין שניתן לאחרונה ע"י בית משפט השלום בראשון לציון, בו עלו לדיון סוגיות סיווג מכס של

אביזרים שונים המיועדים למערכת גילוי וכיבוי אש.

בפסק-הדין עלתה לדיון גם השאלה - האם שעה שמדובר ביבוא של רכיבים והרכבתם בישראל למערכת שלמה, נדרש

היבואן להוכיח "אי-גלגול" מס במחירי המכירה ללקוחות.

בית המשפט אימץ את עמדת המכס וקבע כי הסיווג שהציע היבואן דינו להידחות, וכן אימץ את עמדת המכס גם

בסוגיית "גלגול" המס.

סיפור המקרה:

חברת אפקון )היבואן( מייבאת לישראל חלקים שונים המיועדים למערכות כיבוי אש )מיכלים, שסתומים, גלאי אש(. בין

החברה לבין רשות המכס התעוררה מחלוקת בנוגע לסיווג הטובין לצרכי המכס.

ביחס למיכלי כיבוי אש, טען היבואן כי סיווגם בפרט 48.48-4998 )מכשירים מיכניים לריסוס נוזלים או אבקות-

אחרים"(, או בפרט 48.48-9898 , או בפרט 48.49-4999 )"מכונות ומכשירים מיכניים בעלי פונקציות עצמאיות"(, או

בפרט 43.58-8898 )"מזעיקי פריצה או אש"(, בעוד רשות המכס טענה כי סיווגם בפרט 48.48-8888 )"מטפים לכיבוי

אש"(.

ביחס לשסתומים המיועדים להרכבה על המיכלים, טען היבואן כי סיווגם צריך להיות כסיווג המיכלים, בעוד רשות

המכס טענה כי הסיווג הוא בפרט 48.48 )"שסתומים"(.

ביחס לגלאי אש, טען היבואן כי סיווגם בפרט מותנה 244 )"ציוד אופייני לכיבוי דליקות ולהצלה(, ולחילופין, כי סיווגם

בפרט 43.58-8898 )"מזעיקי פריצה או אש"(, בעוד רשות המכס טענה כי סיווגם בפרט 43.58-9888 )"גלאים"(.

בין הצדדים התעוררה גם מחלוקת ביחס לעמידת היבואן בתנאי חוק מסים עקיפים, ובפרט, ביחס לשאלה האם היבואן

חייב להוכיח כי לא "גלגל" את המס בעת המכירה.

פסק-הדין:

בית המשפט קבע כי מן העובדות הוכח שמדובר במיכלים בנפחים שונים בעלי תכולה של עד 288 ליטר, המותקנים באופן

קבוע ואליהם מחוברת צנרת לצורך כיבוי אש, ובתוכם חומר במצב צבירה נוזלי אשר משתחרר במצב צבירה של גז.

בית המשפט דחה את פרשנות היבואן, לפיה משמעות המונח "מטפים לכיבוי אש" שבפרט 48.48-8888 מתייחסת רק

למטפים ניידים. בית המשפט קבע כי המיכלים שבמחלוקת מזכירים במראם החיצוני מטפים והם משמשים למטרה

דומה של כיבוי אש. בית המשפט נעזר גם בהגדרות מילוניות ובתקינה ישראלית רלוונטית, ומהם למד כי קיימים גם

מטפים נייחים.

בית המשפט קבע כי פרטי המכס שהציע היבואן כמו 48.48-4999 או 48.48-9898 אינם מתאימים לסיווג המיכלים שכן

הם מתייחסים לריסוס נוזלים או אבקות, הם פרטי מכס "כוללניים", ובמקרה זה בכלל מדובר בגז.

בית המשפט דחה גם את טענת היבואן לסיווג כמערכת לגילוי אש בפרט 43.58-8898 וקבע כי היה על היבואן לפעול

בהתאם להנחיות המכס, לפתוח "תיק מזכירות" ולהוכיח כי כל הטובין מיועדים לאותה מטרה, מה גם שלא קיים פרט

מכס אחד המתאר מערכת שלמה לכיבוי אש.

בית המשפט קבע גם, בבחינת למעלה מן הצורך, כי הפונקציה העיקרית של אותה מערכת היא כיבוי אש ולא גילוי אש,

. ולכן המערכת לא מתאימה לסיווג בפרט 43.58-8898

בית המשפט אימץ גם את טענות המכס בנושא השסתומים וקבע כי אין לסווגם יחד עם המערכת אלא על פי מהותם,

. כשסתומים, בפרט 48.48

בית המשפט מתח ביקורת על היבואן על כך שלא הביא לבית המשפט חוות-דעת מומחה וכן דוגמא של המוצרים

שבמחלוקת, וכן על כך שלא הביא לעדות את סוכן המכס שסיווג את המוצרים.

ביחס לסוגית גלגול המס, קבע בית המשפט כי במקרה זה היבואן מייבא רכיבים- מיכלים, שסתומים, גלאים, ומרכיב

מערכת שלמה ומעניק שירותי תחזוקה. בנסיבות אלה, קבע בית המשפט כי הפעולות שמבצע היבואן בישראל לא משנות

את מהות המוצר המיובא, ולכן הוא נדרש להוכיח את אי-גלגול המס בעת מכירת המערכות.

בכך, אבחן בית המשפט את פסק-דינו הידוע של בית המשפט העליון בנושא הוליס )ע"א 994188 ( שם נקבע כי כאשר

מדובר ביבוא של חומר גלם, שעליו משולם המס, ומכירה של מוצר מוגמר- היבואן פטור מהוכחת אי-גלגול מס בעת

מכירת המוצר המוגמר.

לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי היבואן לא הצליח להוכיח כי לא "גלגל" את המס על לקוחותיו. בית המשפט ציין כי

היבואן נמנע מלהגיש חוות-דעת מומחה בנושא והסתפק בהגשת עדות של מנהל פרויקטים, שאינו בעל השכלה

חשבונאית. עוד צוין כי היבואן לא ערך השוואה לעומת מוצרים אחרים שלא שולם עליהם מס, ולא הציג עמדה סדורה

המוכיחה כי המס לא גולגל.

לאור כל זאת, נדחתה תביעת היבואן על כל רכיביה והיבואן חויב בהוצאות משפט של 43,888 ש"ח.

]ת.א. )שלום ראשל"צ( 8984189 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' מדינת ישראל )אגף המכס ומע"מ(, פסק-דין מיום

8.9.88 , השופט ארז יקואל. ב"כ הצדדים: ליבואן - עו"ד אהוד קרונפלד ממשרד איתן, מהולל & שדות. לרשות המכס-

רויטל בן-דוד[.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל