גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר

 
עוד בנושא
שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
עוד בנושא
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל

 

לאחרונה,  ניתן פסק דין על ידי בית משפט השלום בתל אביב אשר דן בתביעה שהוגשה בעניין חיובי יתר של שירותים שסיפק סוכן מכס ליבואנית.

במקרה זה דובר בסוכן מכס שסיפק שירותי עמילות מכס ליבואנית. בין הצדדים נרקמו במהלך השנים יחסי אמון ושיתוף פעולה, ובהם נהגה היבואנית לשלם לסוכן  תשלומים מעת לעת על חשבון החוב הנזקף לחובתה. ואולם, בדיקה שביצעה היבואנית בעניין מספר חשבוניות שאותן אישרה לתשלום, ושסכומן הסתכם בסך של כ 25,000 ₪, העלתה כי השירותים בגינם שילמה ואשר פורטו בגוף החשבוניות כלל לא הוזמנו על ידה ואין כל אסמכתא להזמנתם, כדוגמת "הזמנת עבודה" מסודרת. לפיכך הגישה היבואנית תביעה להשבת סכומים אלו.

מנגד, טען סוכן המכס כי התשלומים הרלוונטיים אינם מיוחסים לשירותי עמילות מכס רגילים שמעניק הסוכן אלא יש לייחס אותם לשירותי צד ג' – דוגמת תשלום לרשויות הנמל וציוד מיוחד כגון שירותי מלגזה שנדרשה לצורך העמסת ציוד כבד ששוחרר ליבואנית במהלך ימי העסקים הרגילים שלו.

בית המשפט נדרש לסוגיית חיובי היתר אותם דרשה היבואנית להשיב לרשותה, וזאת כאשר איןבידי הסוכן אף מסמך התומך בגרסתו, שלא לומר כי כל הזמנות העבודה שנמסרו לגופים השונים בנמל חתומים על ידי הסוכן בלבד.

בית המשפט דחה את תביעת היבואנית.

בית המשפט קבע כי הגם שאין בידי סוכן המכס כל מסמך התומך בגרסתו, גרסת סוכן המכס עדיפה על פני גרסת היבואנית.

לעיונו של בית המשפט נמסרו התעודות המקוריות בהם חויב סוכן המכס בידי רשויות הנמל , וכמו כן צירף הסוכן עותקי רשומונים ותעודות שער בנמל המוכיחים את ביצוע העבודות לגופן. בנוסף פירש בית המשפט את נהלי העבודה בין הצדדים ככאלה אשר לא דרשו התחייבות מראש לביצוען של עבודות, ולראייה לכך הובא הנוהג של היבואנית לשלם לסוכן המכס על חשבון השירותים אותם צרכה באיחור מסוים.

על כל אלה אף הוסיף בית המשפט ואמר כי מאזן ההסתברות האזרחי נוטה בבירור לטובת סוכן המכס, שכן זה פעל בדפוס פעולה ברור אשר היה מקובל בין הצדדים על דרך של ההתנהגות. עוד הוסיף בית המשפט כי על הצד הדורש באיחור כה ניכר השבת תשלומים יחול הנטל הראשוני להוכיח טענתו. היות והיבואן לא הצליח להרים את הנטל המוטל עליו לעניין ההשבה קבע בית המשפט כי דינה של התביעה להידחות.

להערכתנו, פסק דין זה אינו חף מביקורת, שכן קשה להלום מצב שבו יבואן יחויב בתשלום מסוים מבלי שהגוף הדורש את התשלום ישמור על מסמכים המצדיקים את החיוב. אמנם, סוכן המכס הציג את הרשומונים ותעודת השער נשוא התביעה, ואולם אין במסמכים אלה תיעוד העשוי לשפוך אור על  התביעה, שכן אין קשר בין מסמכים אלו לבין החשבוניות הרלוונטיות ששולמו, העוסקות בהשכרת ציוד, שירותי מלגזה וכד'.

ת"א תא"מ 165701-09 פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ נ' שי שירותים לוגיסטיים (אס.אל.אס) בע"מ.ניתן ביום 27 למאי 2010 . לא צוינו שמות ב"כ הצדדים.