גיל נדל משרד עורכי דין

 

שוב נדחתה תביעת יבואן בשל התיישנות

 
עוד בנושא
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
עוד בנושא
השבת מס עקיף בגין "חוב אבוד" - פסיקה עדכנית ומבט אל העתיד
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
הוכחת אי "גלגול" המס כתנאי להשבת מסים עקיפים: חלום שלא יתגשם?
השבת מס ששולם ביתר – הוכחת אי גלגול המס על הקונים
השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס (יוני 2011)
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
המס גולגל או לא גולגל? פסיקה חדשה מקלה עם היבואן
בית המשפט – היבואנית לא הוכיחה כי סוכן המכס חייב אותה בתשלומי יתר
האם תוקם קרן להשבת מס ששולם ביתר?
כיצד יוכל היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?על סעיף 3 לחוק מסים עקיפים
השבתו של מס ששולם ביתר – עדכוני פסיקה
פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים
הגנת הגלגול - קרב אבוד?
מיסים עקיפים - השבתו של מס ששולם ביתר
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) ג'מיל אבו-מוך

 

בסקירה זו נתאר מקרה בו נדחתה על הסף תביעתה של יבואנית רכב ביבוא אישי, אשר תבעה את רשות המכס להשבת מסים ששולמו ביתר על אותו רכב.

 

התביעה נדחתה עקב אי עמידה בסעיף 154 לפקודת המכס, מחמת התיישנות הקובעת חובת הגשת תביעה תוך פחות מ-3 חודשים מיום תשלום המסים.

 

היבואנית ניסתה לטעון כי בנסיבות תיק זה חל סעיף 6 לחוק מסים עקיפים הקובע תקופת התיישנות של 5 שנים מיום תשלום המסים, אך הטענה נדחתה.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

התובעת ייבאה ביבוא אישי רכב פורש פנמרה, אותו רכשה מחברה מניו יורק תמורת סכום של 112,000$ כולל דמי הובלה.

 

ערך הרכב שהוצהר ביבוא נדחה על ידי רשות המכס ב-18.4.10, והיבואנית נדרשה לשלם מסי יבוא נוספים בסך של 156,410 ש"ח.

ביום 5.5.10 ערערה היבואנית על דחיית הערך שהוצהר, וערעור זה נדחה בתאריך 31.5.10.

 

רשות המכס העלתה בכתב הגנתה טענת ההתיישנות ובעקבות זאת הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף.

 

לטענת רשות המכס, חל במקרה להלן סעיף 154 לפקודת המכס, לפיו במקרה של מחלוקת לעניין שיעור המכס, בעל טובין רשאי לשלם את הסכום אגב מחאה ולהגיש תוך שלושה חודשים מיום התשלום תובענה להחזרת הסכום ששילם. מאחר והתביעה הוגשה בחלוף שלוש שנים מיום התשלום ואף מיום דחיית הערעור, דין התביעה להידחות על הסף.

 

היבואנית טענה בתגובה  כי סעיף 154 לפקודת המכס לא חל, אלא סעיף 6לחוק מיסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), הקובע תקופת התיישנות ארוכה יותר של 5 שנים. לטענת היבואנית, סעיף 154מחיל התיישנות קצרה של 3 חודשים וזאת במקרים בהם שולם התשלום ביתר "אגב מחאה" ואלו אינן נסיבות המקרה, המס לא שולם "אגב מחאה".

 

הכרעת בית המשפט:

 

ראשית, הבחין בית המשפט, לאור פסיקות קודמות, בין המסלולים של סעיף 154 לפקודת המכס והתיישנות של 3 חודשים, לבין סעיף 6 לחוק מסים עקיפים והתיישנות של 5 שנים.

 

בית המשפט קבע כי סעיף 154 לפקודת המכס חל מקום בו בעת שחרור הטובין קיימת מחלוקת בדבר גובה המכס על טובין מסויימים, בעוד שסעיף 6 לחוק מיסים חל על תשלום יתר שהתגלה במועד מאוחר לשחרור הטובין. בנסיבות בהן חל סעיף 154 לפקודת המכס, מדובר בתחולה בלעדית, כך שלנישום עומדת האפשרות לשלם את הסכום שבמחלוקת ולהגיש תביעת השבה רק במסגרת הזמנים שקצב המחוקק, קרי שלושה חודשים.

בית המשפט הוסיף וקבע כי העובדה שלא רשום על רשימון היבוא כי התשלום בוצע "תחת מחאה" אינה משנה אלא יש לבחון מבחינה מהותית, האם הייתה מחאה.

 

בית המשפט קבע כי המחלוקת בין הצדדים התעוררה כאשר היבואנית נדרשה לשלם תוספת מס, והגישה ערעור על דרישת רשות המכס, ולכן הייתה מחלוקת במועד שחרור הרכב.

 

לאור האמור לעיל, ונוכח העובדה שהתביעה הוגשה באיחור ניכר, קרי 3 שנים לאחר תשלום המס ולא 3 חודשים, התביעה נדחתה על הסף מחמת התיישנות, והיבואנית חויבה בהוצאות בסך של 3,000 ש"ח .

 

[ת.א. (שלום נצרת) 38360-05-13 טסה  נ' מדינת ישראל - אגף המכס ומע"מ, השופטת עינב גולומב, פסק דין מיום 16.3.15].

 

הערות:

נושא ההתיישנות על פי סעיף 154 לפקודת המכס עלה לדיון פעמים רבות בבתי המשפט. לסקירות קודמות שלנו בנושא זה, לחצו על הקישורים הבאים:

דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה

תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה

סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?

על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס

ביתהמשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס

תשלומי מכס אגב מחאה

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.