גיל נדל משרד עורכי דין

 

הסכם הסחר עם מדינות מרקוסור נכנס לתוקפו

 
עוד בנושא
מלחמת הסחר בין סין לארה"ב
הסכם לפישוט הליכי סחר בארגון הסחר העולמי (WTO)
הצהרת חשבונית – מעכשיו גם בהסכם הסחר עם ארה"ב
פרישת ארה"ב מן ההסכם הטראנס-פסיפי: עידוד ליצוא הישראלי
עוד בנושא
הסחר של ארה"ב עם שאר העולם ב-2016- דוח מצב
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
עדכון ליצואנים: מגעים להסכם סחר חופשי עם פנמה
עדכון: מגעים להסכם סחר חופשי עם סין
אהבה קולומביאנית
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים
ההטבות ליבואנים ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית -
הסכם סחר חופשי בין ארה"ב לדר' קוריאה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
הסכם הסחר עם מדינות המרקוסור
ההסכמים הבינלאומיים של מדינת ישראל יכולים לעזור לך!
היצוא הישראלי ותעודות המקור – רק אל תאמר "יהיה בסדר"
"מיוצר בישראל"? MADE IN THE EU? על הקריטריונים לקביעת מקורו של מוצר.
פרוטוקול 4 להסכם הסחר עם הקהילייה האירופית - כללי מקור
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ

 

הסכם הסחר החופשי עם מדינות מרקוסור – השוק המשותף הדרומי

 (Mercado Economic Del Sur – South Common Market) דהיינו – ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי, היווה  את אחת ההתפתחויות החשובות ביותר בתחום סחר החוץ של ישראל בעשור האחרון.

כידוע, חלק ניכר מהיצוא הישראלי מופנה למדינות המרקוסור (ובמרכזן ברזיל). מדובר בגוש הסחר השלישי בגודלו בעולם ( לאחר גוש הנפט"א – [ארה"ב קנדה ומקסיקו] והאיחוד האירופי).

ההסכם פותח אפשרויות חדשות בפני ציבור היצואנים, שכן רמת המכסים בגוש המרקוסור הינה גבוהה באופן יחסי  (11% בממוצע), באופן שביטולם במסגרת הסכם זה ישפר את תחרותיות היצוא הישראלי, כמו כן, הסכם זה יסדיר חסמי סחר מהותיים בגישה לשווקי המרקוסור ( כגון תקנה ורישיונות יבוא)  וכנסיה לשווקי הרכש הציבורי בגוש זה.

ישראל מייצאת לגוש המרקוסור בעיקר כימיקלים ומוצרי אלקטרוניקה ומייבא בעיקר מוצרי חקלאות.

ההסכם אשר נחתם ביום 18.12.07 נכנס לתוקפו החל מיום 1.6.2010 עם תיקונו של צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, ויחול מול מדינות  ברזיל, אורוגוואי, פרגוואי. בשלב זה, ההסכם לא יחול לגבי מדינת ארגנטינה.

ככלל, יעדי ההסכם הם בין היתר, לבטל מחסומים בפני סחר בטובין ולאפשר את תנועתם בין שטחי ישראל ומדינות המרקוסור, לקדם תנאים שלך תחרות הוגנת באזור הסחר החופשי, להגביר במידה משמעותית הזדמנויות להשקעה הן בשטחי ישראל והן בשטחי מדינות המרקוסור ולהגביר שיתוף פעולה בתחומים שיש בהם עניין לצדדים.

ההסכם בנוי משני נספחים: האחד קובע את ההסדרים החלים על יצוא טובין שמקורם בישראל למדינות המרקוסור והשני קובע הסדרים החלים על יבוא מוצרים שמקורם במדינות המרקוסור לישראל.

ככלל, ההסכם מציג חמש קבוצות שונות הנוגעות לביטולי מכסים והפחתותיהם.

בקבוצה א' המסומנת באות Aהמוצרים שמקורם בישראל או במדינות המרקוסור ייהנו מפטור מתשלום מכס.

בקבוצות ב' המסומנת באותיות B  דמי המכס יופחתו באופן הדרגתי במהלך ארבע שנים עד ביטולם.

בקבוצות ג' המסומנת באותיות C  דמי המכס יופחתו באופן הדרגתי במהלך שמונה שנים עד ביטולם.

בקבוצות ד' המסומנת באותיותD  דמי המכס יופחתו באופן הדרגתי במהלך עשר שנים עד ביטולם.

בקבוצה ה' המסומנת באות E, הרי שמוצרים המופיעים בקבוצה זו, אמנם לא ייהנו מפטור מתשלוםמכס, אולם בכל זאת ייהנו מהטבות אחרות. חלק מהמוצרים ייהנו ממכסות משמעותיות הפטורות ממכס.  לגבי מוצרים אחרים נקבעה תקרה, שהמכס המוטל על אותם מוצרים לא יעלה על אותה תקרה.

ההסכם בא, בעיקרולהביא לקבלת העדפת מכס ביבוא טובין לישראל וקובע כי טובין המיוצאים ממדינות החברות בגוש מרקוסור יהיו זכאים לקבלת העדפת מכס עפ"י פרק IVלהסכם בעת שחרורם מפיקוח המכס בישראל, אם נתקיימו התנאים הבאים במצטבר, בין היתר, כי הטובין הינם "טובין מקוריים"; הטובין הובלו במישרין מנמל הטעינה במדינות העדפה לישראל או אם הטובין עברו דרך מדינה שלישית, היבואן ו/או נציגו המציאו הוכחת הובלה במישרין; וכי הוגש מסמך העדפה קביל לא יאוחר משעת התרת רשומון היבוא בו נרשמו הטובין המיובאים.

בכל הנוגע לשאלה אימתי יוגדר המוצר ככזה שמקורו במדינות החתומות קובע ההסכם כללי מקור די פשוטים: מוצר ייחשב כמקורי אם החומרים הלא מקוריים ששימושו בייצורו עוברים עיבוד או עבודה מספיקים מעבר לפעולות עבודה ועיבוד בלתי מספיקות כמפורט בסעיף  6 לפרק כללי מקור להסכם, וכן כי תהליך הייצור גורם לשינוי בסיווג החומרים הלא מקוריים מפרט בעל 4 ספרות לפי השיטה המתואמת לפרט אחר בעל 4 ספרות; או כי ערך כל החומרים הלא מקוריים שהשתמשו בהם בייצור המוצר אינו עולה על 50% ממחיר המוצר בשעיר המפעל. במקרה של פרגוואי, ערך כל החומרים הלא מקוריים אינו עולה על 60% ממחיר המוצר בשערי המפעל.

בכל הנוגע לסחר בין אורוגוואי וישראל ופרגוואי וישראל, מוצר ייראה כאילו עבר שינוי בסיווג מכס, בתנאי שערך כל החומרים הלא מקוריים אשר משמשים בייצור הטובין ושאינם עוברים את השינוי בסיווג כאמור, אינו עולה על 10% ממחיר הוצר בשערי המפעל.(הוראה זו לא חלה על פרקים 50-63 של השיטה המתואמת).

להסכם זה ישנן הוראות נוהל המסדירות את אופן  יישום הסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל למדינות מרקוסור, ואת אופן קבלת העדפת המכס בהתאם להסכם.

את נוסחההסכם בעברית ניתן להוריד מאתר משרד התמ"ת, כאן:

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/E468FD02-0CD8-430F-95A5-31A0925D8570/0/MercosurHE.pdf