גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
08/06/09

עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
14/12/08

עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
01/08/08

בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
25/02/08

יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
01/01/08

נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
11/11/07

"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
19/07/07

בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
13/12/06

גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
13/12/06

האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?