גיל נדל משרד עורכי דין

 

עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל
 
לאחרונה ניתנה על ידי בית משפט השלום בבית שמש החלטה שחייבה את רשות המכס למסור מידע נוסף בנוגע לסיווג מוצרים שיובאו לישראל.
 
להחלטה זו קדמה החלטה אחרת של בית המשפט ובה חייב בית המשפט את רשות המכס לפרט מהי אנליזה, אלא שנפלה טעות בהחלטת בית המשפט, ובמקום לציין שהפירוט בעניין מהי אנליזה צריך להינתן בהקשר של פרט 90.27.1000 נכתב בהחלטה שהפירוט צריך להינתן בהקשר של פרט 810. רשות המכס נאחזה בטעות זאת וטענה כי פרט 810 אינו מכיל כלל את הביטוי אנליזה, ועל כן לא ניתן לפרט מהי אנליזה בהקשר לפרט זה.
 
בית המשפט מתח ביקורת על רשות המכס וציין כי "אני מוצא את תשובתה זו של המשיבה (=רשות המכס) כמתחמקת ואף מצאתי בה חוסר תום לב, שכן על אף טעות הסופר, הרי שברור לחלוטין ומן השכל הישר כי המשיבה נתבקשה לפרט את המונח אנליזה בהקשר של פרט 90.27 ובולט לעין כי רק בשגגה נכתב במקום זאת פרט 810". עוד הוסיף בית המשפט כי "בעניין זה מקובלים עלי דבריה של המבקשת כי מן הראוי היה כי המדינה, היא הרשות הציבורית עליה חלה חובת תום לב מוגברת, תשיב לשאלה באופן ענייני ולא 'תתחכם' ותתחמק מתשובה עניינית, כפי שעשתה".
 
בנוסף, באותה החלטה, חייב בית המשפט את רשות המכס לתת חמש דוגמאות לסיווג חיישני חמצן שונים מאלה המופיעים בכתב התביעה. בית המשפט קבע כי הצגת דוגמאות למקרים של ייבוא חיישני חמצן שונים מאלה המופיעים בכתב התביעה עשויה לתרום לבירור המחלוקת והינה רלבנטית, והדבר נדרש על מנת לאפשר השוואה בין חיישני חמצן שונים המשמשים למטרות שונות, כדי לתחום את קשת הסיווג האפשרי. בית המשפט דחה את טענת רשות המכס כי החיפוש אחר חמש דוגמאות יכביד עליה באופן החורג מכל אמת מידה סבירה, וקבע כי הגבלת מספר הדוגמאות לחמש בלבד הינה סבירה בהחלט ומאזנת בין האינטרסים של שני הצדדים.
בית המשפט גם קבע כי בכל הנוגע  לחסיון, ניתן יהיה להסתפק במתן הדוגמאות מבלי לציין את פרטיהם המזהים של היבואנים, כך שלא תיגרם כל פגיעה בפרטיותם.
 
בש"א 1198/07 לנגר סוכנויות נ' רשות המכס, החלטה מיום 4.5.08. היבואן יוצג על ידי הח"מ (גיל נדל משרד עורכי דין), ורשות המכס – ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).  רשות המכס הגישה בר"ע על החלטה זאת.
 
נציין כי החלטה זאת מצטרפת לשורת החלטות שניתנו בערכאות שונות ושצידדו בחשיפת מידע לטובת הפונה (היבואן), שתקצירן מובא להלן:
א. ביום 6.2.08 ניתנה על ידי בית משפט השלום בירושלים החלטה חשובה בענין זכותו של היבואן לעיין בפרוטוקולים של ועדת מסים עקיפים של המכס. לטענת היבואנים, באותם החלטות ופרוטוקולים נקבע כי היבואן שם עמד בתנאי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, והחלטות ופרוטוקולים אלו משליכים באופן ישיר על הענין הנדון בתביעה. היבואנים גם ציינו כי אין להם התנגדות כי מההחלטות והפרוטוקולים ימחקו פרטים מזהים.
 
בית המשפט השלום בירושלים קיבל את עמדת היבואנים והורה לרשות המכס לחשוף את ההחלטות והפרוטוקולים, לאחר מחיקת הפרטים המזהים מהם. בית המשפט ציין כי לא ניתן לומר שאין מדובר במסמכים רלבנטיים, וכי עיון בהם לא יועיל ליבואנים. עוד קבע בית המשפט כי גם אם מדובר בהשקעה רבה מצד רשות המכס במחיקת הפרטים המזהים, עדין יש לחשוף את החומר, בכפוף לפסיקת ההוצאות הכרוכות במחיקת הפרטים. (בש"א 4350/07, החלטה מיום 6.2.08, היבואנים יוצגו על ידי הח"מ (גיל נדל משרד עורכי דין), ורשות המכס – ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי). רשות המכס הגישה בקשת רשות ערעור על החלטה זאת.
 
 ג. בת.א. 42687/03 בענין עו"ד גיל נדל  נ' פולדיאן יעקב ומנהל המכס ומע"מ, קבע בית משפט השלום בתל אביב כי הציבור רשאי לעיין בתיק מכס שהתנהל בדלתיים פתוחות.
 
ד. בבש"א 1632/06 חייב בית המשפט המחוזי בירושלים את רשות המכס למסור ליבואן מידע אודות סיווג מוצרים מיובאים, לרבות מוצרים שיובאו על ידי יבואנים מתחרים, תוך שדחה את טענת החסיון שנטענה על ידי רשות המכס. בקשת רשות ערעור של רשות המכס על החלטה זאת עדין תלויה עומדת. היבואן יוצג על ידי הח"מ (גיל נדל משרד עורכי דין), ורשות המכס – ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).
ה. ובעניין קרוב (מס הכנסה), קבע בית המשפט עליון כי "באותם מקרים בהם אכן קיים חשש שאין בידי בעל דין אפשרות גישה לחומר הגולמי המצוי בידי הרשות, יכול - ואף צריך - בית המשפט לעיין במסמכים ולבחון האם ניתן להגיע לפתרון מידתי, יצירתי, שיאפשר שמירה מלאה על האינטרסים שביסוד החיסיון, וזאת תוך מסירת אותם פרטי מידע שראוי למסרם". (רע"א 7867/06, הנישום יוצג ע"י עו"ד ביין וריבש).