גיל נדל משרד עורכי דין

 

נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל
 
לאחרונה ניתנה על ידי בית משפט השלום בתל אביב החלטה עקרונית המאפשרת לציבור לעיין בתיק מכס שהתנהל בדלתיים פתוחות.
 
באותו ענין ביקש כותב רשימה זאת (עו"ד גיל נדל, המבקש), לעיין בחומר המסמכים הנמצא בתיק בית משפט, במסגרת הליך של יבואן מול רשות המכס. הצורך בעיון בתיק המשפט נבע מכך שהסוגיה שנידונה באותם מסמכים נוגעת לענין אחר שבטיפולו של המבקש.
 
רשות המכס, כמו גם היבואן, התנגדו לבקשת המבקש, כאשר הנימוק העיקרי להתנגדות היה החסיון שעומד לנישום במגעיו מול רשות המכס.
 
בית המשפט קיבל את בקשת הח"מ ואפשר את העיון בתיק.
 
ככלל, קבע בית המשפט, כי העיקרון המנחה בענייננו הינו עיקרון פומביות הדיון, שהוא עקרון חוקתי.
 
בית המשפט קבע כי לאור העובדה שהתיק התנהל בדלתים פתוחות, ופסק הדין התפרסם במספר אתרים משפטיים, ולא ניתן צו איסור פרסום כלשהו, - יש להתיר את העיון בתיק.
 
אמנם ניתן לסייג את זכות העיון מטעמים שהיו מביאים, למשל, מלכתחילה להורות על ניהול התביעה בדלתיים סגורות, והדבר לא נעשה קודם לכן מחמת שההצדקה לכך נוצרה בשלב מאוחר יותר, אלא שבית המשפט מצא, בנסיבות הענין, כי ההליך כולו התנהל בדלתיים פתוחות, ועיקרי טענות הצדדים והעובדות הרלבנטיות כבר פורסמו בפסק הדין, שהיה נגיש לכל דיכפין, וכי ולא נוצרה כל עובדה חדשה או לא נודעה כל עובדה חדשה שיצדיקו "סגירת הדלתיים" או איסור הפרסום דווקא עתה.
 
בית המשפט ציין כי המסקנה האמורה היתה מתחייבת גם אילולא היה למבקש ענין מיוחד לעיון בתיק. קל וחומר, כאשר מדובר ברצונו של עורך דין ללמוד מתיק אחר לצורך ניהול תיק שבטיפולו, שכבר הוכר כסיבה המצדיקה, כשלעצמה, היעתרות לבקשת העיון.
 
בקשה בת.א. 42687/03 בענין גיל נדל, עו"ד  נ' פולדיאן יעקב ומנהל המכס ומע"מ (המבקש – בעצמו, פולדיאן – באמצעות עו"ד דורות, מנהל המכס – באמצעות טל בן משה, נציג היוהמ"ש)
 
נציין בהקשר זה גם את החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים, (בש"א 1632/06), שם חייב בית המשפט את רשות המכס למסור ליבואן מידע אודות סיווג מוצרים מיובאים, לרבות מוצרים שיובאו על ידי יבואנים מתחרים, תוך שדחה את טענת החסיון שנטענה על ידי רשות המכס. היבואן יוצג על ידי  הח"מ, ובקשת רשות ערעור של רשות המכס על החלטה זאת עדין תלויה ועומדת.
 

לראש העמוד