גיל נדל משרד עורכי דין

 

עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל
 
מה שהתחיל כזרזיף דק הפך לנחשול מאיים, ובתי המשפט נותנים יותר ויותר החלטות המטילות על רשות המסים חובת גילוי מידע המצוי ברשותן. הפעם מדובר בהחלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר דנה בבקשתה של חברה לקבל מידע אודות הסדרים שערכה רשות המס עם נישומים אחרים, בקשר להסדרי מס בעלי מאפיינים דומים.
 
באותו ענין, היה לחברה המערערת מידע אודות מקרה מהעבר שבו רשות המס קיבלה לכאורה את העמדה הפרשנית שהחברה המערערת טוענת לה. בהתאם לכך ביקשה החברה המערערת כי בית המשפט יורה לרשות המס לחשוף את החומר הרלבנטי. רשות המס טענה, מנגד, כי החומר אינו רלבנטי והוא גם חסוי.
 
בית המשפט קיבל באופן חלקי את בקשת החברה המערערת. בית המשפט קבע כי חובתה של רשת המס להביא את הנתונים העובדתיים הנדרשים כדי שבית המשפט יוכל להכריע בענין, וכי החומר שבידי רשות המס הינו רלבנטי ביותר. באשר לטענת החסיון, קבע בית המשפט כי רשות המס אינה נדרשת לחשוף את הסדרי המס, אלא את העקרונות העומדים בבסיסם. בכך, קבע בית המשפט, תבוא החברה המערערת על סיפוקה בעוד כללי החיסיון או הפרטיות של הנישומים האחרים אינם נפגעים. (בש"א 11676/08, סילברבוים אחזקות נ' פ"ש, החלטה מיום 7.10.08, למערערת – עו"ד כנעני וריבה, למדינה – עו"ד בורשטיין)
 
נציין כי גם בענייני מכס ניתנו החלטות המורות לרשות המכס לחשוף מידע הרלבנטי להתדיינות בין היבואן לבין רשות המכס:
 
1. בבש"א 1080/08 מטרו מוטור שיווק נגד רשות המכס, החלטה מיום 23.6.08, חייב בית משפט השלום בבית שמש את רשות המכס למסור פרטים על מקרים שבהם הוגשו תעודות מקור באיחור והתקבלו (היבואן יוצג על ידי גיל נדל משרד עורכי דין. רשות המכס לא ערערה על ההחלטה).
 
2. בבש"א 1198/07 לנגר סוכנויות נ' רשות המכס, החלטה מיום 4.5.08, חייב בית משפט השלום בבית שמש את רשות המכס לתת חמש דוגמאות של טובין שסווגו בפרט מכס מסוים, וזאת מבלי לתיין את פרטי היבואנים שיבאו את אותם הטובין (היבואן יוצג על ידי גיל נדל משרד עורכי דין. רשות המכס הגישה בר"ע על ההחלטה).
 
5. בבש"א 1632/06, פרמה גורי נ' רשות המכס, חייב בית המשפט המחוזי בירושלים את רשות המכס למסור ליבואן מידע אודות סיווג מוצרים מיובאים, לרבות מוצרים שיובאו על ידי יבואנים מתחרים, תוך שדחה את טענת החסיון שנטענה על ידי רשות המכס. בקשת רשות ערעור של רשות המכס על החלטה זאת עדין תלויה עומדת. היבואנים יוצגו על ידי גיל נדל משרד עורכי דין.
 
רשות המכסהגישה בר"ע על ההחלטה, ובדיון שנערך לאחרונה בבית המשפט העליון נקבע כי "העלינו בפני הפרקליטים הנכבדים רעיונות מסוימים כדי לפתור את המחלוקת, שכן להכרעה בכיוון מסוים עשויות להיות השלכות מעבר לבקשת רשות הערעור דנא", ורשות המכס התבקשה למסור הודעה בענין זה תוך 60 ימים.
 
3. בבש"א 4350/07, החלטה מיום 6.2.08, קיבל בית המשפט השלום בירושלים את עמדת היבואנים והורה לרשות המכס לחשוף את ההחלטות והפרוטוקולים של ועדת מסים עקיפים שעסקו במקרים הדומים לאלו הנידונים בתביעה, וזאת לאחר מחיקת הפרטים המזהים מהם. (היבואנים יוצגו על ידי גיל נדל משרד עורכי דין). רשות המכס הגישה בר"ע על ההחלטה, ובר"ע זאת התקבלה, במובן זה שהחלטת בית משפט השלום התבטלה, וככל שהכרעת בית המשפט העליון בענין פרמה גורי הנזכר לעיל תעלה כי מוקנית ליבואנים הזכות לדרוש את גילוי ההחלטות והפרוטקולים שבמחלוקת, יוכלו היבואנים להגיש בקשה חדשה לבית משפט השלום למתן צו גילוי, ובקשה כזו תיבחן על ידי בית משפט השלום.
 

4. בת.א. 42687/03 בענין עו"ד גיל נדל  נ' פולדיאן יעקב ומנהל המכס ומע"מ, קיבל בית המשפט בשלום בתל אביב את בקשתו של הח"מ, וקבע כי הציבור רשאי לעיין בתיק מכס שהתנהל בדלתיים פתוחות.