גיל נדל משרד עורכי דין

 

תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי

עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר, רו"ח )משפטן( עמית זומר

בתהליכים הקשורים בסחר בינלאומי, כגון יבוא ויצוא, מעורבים גופים ממשלתיים רבים, וביניהם רשות המכס

אשר אחראית על תהליך השחרור של מוצרים, משרדים שונים שאחראים על מתן אישורים ליבוא מוצרים

ספציפיים כגון משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד התחבורה, משרד התקשורת ועוד.

פעמים רבות, עשויה התנהלות של משרד ממשלתי כזה או אחר להסב נזק לגורם העוסק בסחר בינלאומי- יבואן או

יצואן, למשל בגין קביעת סיווג שגוי, או איחור במתן אישור, וכו'.

באילו תנאים יוכל היבואן או היצואן לתבוע משרד ממשלתי בגין רשלנות ולקבל פיצוי על הנזק שנגרם לו?

במאמר זה נביא מספר דוגמאות מן השנים האחרונות, כאשר בחלק מן המקרים התביעה התקבלה, אך בחלק

התביעה נדחתה והמשרד הממשלתי הופטר מאחריות.

) אחריות משרד הבריאות ורשות המכס על יבוא צימוקים ) 1

חברת ר.נ.ה יבוא ושיווק מזון )היבואן( ייבאה לישראל יחד עם אדם פרטי בשם יוסף הרצל לוי צימוקים מארה"ב,

כאשר לשני הגורמים היו אישורי יבוא ליבוא צימוקים למדינת ישראל.

בישראל, בטרם השחרור מן המכס, נמכרו המוצרים מלוי ליבואן, ותחנת המעבר במשרד הבריאות העניקה אישור

לשחרור המשלוח על בסיס המסמכים שהיו ע"ש לוי.

בשלב מסוים ביקשה רשות המכס שיוצג לה אישור נוסף מאת תחנת המעבר במשרד הבריאות, כאשר הדרישה

נובעת מהעברת הבעלות בין לוי ליבואן לפני השחרור מן המכס, וכי הרשויות דורשות אישור שחרור חדש על שמו

ולא על שם לוי )היבואן הקודם(.

בסופו של דבר המחצית השנייה של הצימוקים עוכבה במכס למשך שנתיים.

בית המשפט מתח ביקורת על משרד הבריאות ורשות המכס, וקבע כי מן העדויות עולה שמשרד הבריאות ורשות

המכס לא יידעו את היבואן במועד מהם המסמכים הנוספים הנדרשים ממנו לצורך שחרור המשלוח, כגון חשבון

ספק מן היצרן על שמו, אישור של היצרן שהוא מודע להעברת הבעלות, וכו', והתעכבו במשך זמן בלתי סביר של

למעלה משנתיים בנושא זה. בית המשפט קבע שכאשר משרד הבריאות מציע ליבואן חלופות, עליו להציע את כל

החלופות ומיד, ואין הצדקה לעכב זאת רק עד לשלב הגשת התביעה לבית המשפט.

בית המשפט קבע כי אין לזקוף לחובת היבואן את סירובו שלא לשחרר את המשלוח ע"ש לוי )היבואן הראשון( שכן

יתכן שקיימים כאן שיקולים מס נוספים כגון מכס מופחת בגין מכסה, וכו'.

משרד הבריאות והמכס חויבו יחד בסכום של כ 101,111- ש"ח.

) אחריות משרד החקלאות בגין קריסת מיזם ליבוא איילים ) 2

בפסק-דין שניתן בחודש אוגוסט 3112 , חייב בית המשפט את משרד החקלאות לפצות יבואנים של איילים אדומים

מאוסטרליה ביותר מ 011,111- ש"ח בגין מיזם שקרס, בזמן שהיבואנים סברו שמדובר ביבוא מותר והסתמכו על

אישור שניתן, ולאחר מכן התברר כי היבוא אסור.

) אחריות משרד הבריאות בגין פרסום שגוי בתחום הדגים ) 3

בפסק-דין שניתן לפני כשנה, הטיל בית המשפט המחוזי בתל-אביב אחריות על משרד הבריאות בגין פרסום שהסב

נזק למגדלי הדגים וחייב אותו לפצותם בסכום של כ 5.0- מיליון ש"ח. באותו המקרה, פורסמה הודעה לפיה דגי

בריכות מכילים חומר מסרטן ואסורים למאכל אדם, ובדיעבד הסתבר כי הצעד הנ"ל ננקט בפזיזות.

) המכס לא התרשל בקביעת סיווג ) 4

יחד עם זאת, ניסיון קודם של יבואן לתבוע את רשות המכס בגין רשלנות בסיווג של מוצר לצרכי מכס, לא עלה יפה

בבית המשפט. באותו מקרה, טען היבואן כי רשות המכס פעלה ברשלנות כאשר סיווגה סוללות לטלפונים

סלולריים בסיווג המחייב 50% מס קניה, כאשר לאחר פסק-הדין יורוקום בבית המשפט העליון התברר כי הן

פטורות ממס. היבואן תבע פיצוי עתק של 11 מיליון ש"ח וטען כי בגין עמדת הסיווג השגויה נמנעה ממנו הכניסה

לשוק הסוללות, וביקש לחייב את המכס באובדן רווחיו הפוטנציאליים.

תביעתו נדחתה גם בבית המשפט העליון, אשר הדגיש כי אף שרשות המכס טעתה בסיווג, לא כל טעות של רשות

מאפשר הגשת תביעה נגדה בגין רשלנות, ובמקרה הנוכחי מדובר בטעות שלא מקנה זכות תביעה. היבואן אף חויב

בהוצאות משפט גבוהות של 111,111 ש"ח.

) בית עץ לא עמד בתקינה- מכון התקנים אינו אחראי ) 5

יבואן תבע את מכון התקנים וטען כי על סמך עצה שקיבל מן המכון, ייבא דוגמא של בית עץ )צימר( ולא הצטייד

בכל האישורים הנדרשים. עם הגעת המשלוח לישראל נדרש להציג את כל האישורים המתאימים, וטען כי הדבר

חורג מן הסיכום המוקדם. תביעתו נדחתה בבית המשפט היות ובית המשפט בחר להאמין לעדות מכון התקנים.

)1( ]ת"א )שלום חיפה( 0502-15-11 ר.נ.ה. יבוא ושיווק מזון ) 2002 ( בע"מ נ' מדינת ישראל ואח', פסק-דין

מיום 31.1.15 , בפני השופט יואב פרידמן[.

)3( .] ]ת.א. )מחוזי תל-אביב( 1575610 גולדשטיין אבי ואח' נ' משרד החקלאות ואח', פסק-דין מיום 32.1.12

;] 2( ]ת.א. )מחוזי ת"א( 3555610 ארגון מגדלי הדגים בישראל נ' משרד הבריאות, פסק דין מיום 1.0.12 (

.] 5( ]ע"א 3051617 י.גיל אימפורט בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל-אגף המכס ומע"מ, פסק-דין מיום 10.0.11 (

0( ]ת.א. )שלום ת"א( 20152610 ד' אנד ג' בע"מ דוד שמעון נ' מכון התקנים הישראלי, פסק-דין מיום (

]37.13.17

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8040444 - .03