גיל נדל משרד עורכי דין

 

דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

 

רקע:

 

חוק חופש המידע מעניק לכל גורם המעוניין בכך את האפשרות לקבל מידע הנמצא בידי אחת מרשויות המדינה, ואשר אינו נכלל תחת אחד האיסורים למסירת מידע שכזה, כגון סוד מסחרי, דיונים פנימיים וכו'.

 

לפני זמן מה, פנה איגוד יבואני הרכב למשרד התחבורה בהתבסס על חוק חופש המידע וביקש לקבל פרוטוקול של דיון שקיים המשרד עם אחד מיבואני הרכב המקבילים.

 

יבואן הרכב המקביל התנגד והעלה מספר טענות הגנה, אך משרד התחבורה דחה את טענות ההגנה קבע שיש למסור את המידע, ובגין כך הוגשה עתירה לבית המשפט.

 

בית המשפט בחן את טענות הצדדים, העדיף את עמדת משרד התחבורה והורה למסור את המידע, אך ביצוע פסק-הדין עוכב על ידי בית המשפט העליון עד להכרעה בערעור.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

חברה העוסקת בייבוא מקביל של כלי רכב לישראל ("היבואן המקביל") החלה את פעילותה בחודש אפריל 2013, לאחר הרפורמה בשוק הרכב, שאפשרה לראשונה לקבל רישיון יבוא מקביל של כלי רכב חדשים לישראל, לצורך הגברת התחרות בשוק הרכב.

בחודש אוגוסט 2014 ביקש איגוד יבואני הרכב ("האיגוד") לקבל לידיו העתק מפרוטוקול דיון שהתקיים בין משרד התחבורה לבין היבואן המקביל, כמו גם מסמכים נוספים, בהתבסס על הוראות חוק חופש המידע.

 

היבואן המקביל העלה שלל טענות הגנה כנגד מסירת המסמכים, וביניהן שנכלל בו מידע אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם מחוץ לרשות, שבדבר מדובר בדיונים פנימיים, ושנכללים בו סודות מסחריים שלו כגון המדינה ממנה נרכשים כלי הרכב, אופן רכישתם, אופן שינועם, ועוד.

 

היבואן המקביל טען עוד כי מסירת המידע המבוקש תביא לפגיעה בקניינו ואף לפגיעה בתחרותיות בענף הרכב, שכן האיגוד מייצג את כל בעלי הרישיון לייבוא מסחרי של כלי רכב בישראל, למעט את היבואן מקביל וחברה נוספת, וכי האיגוד יכול לעשות שימוש במידע להתנכלויות על מנת להצר את צעדיה. היבואן המקביל הוסיף וטען כי אין אינטרס ציבורי בחשיפת המידע, בעוד שלאיגוד ישנו אינטרס ישיר להביא להכשלתו ולמניעת תחרות בשוק.


משרד התחבורה שקל את טענות היבואן המקביל, דחה אותן והחליט למסור את המידע.

האיגוד צידד בעמדת משרד התחבורה וטען כי לא חלים בענייננו הפטורים ממסירת מידע על פי חוק חופש המידע, שכן לא מדובר במו"מ בין היבואן המקביל לבין משרד התחבורה לכריתת חוזה, ולא מדובר בדיונים פנימיים המתנהלים בין עובדי משרד התחבורה, ולא הוכחו סודות מסחריים.

 

בנוסף, טען האיגוד, כי אם היה חשש לפגיעה בתחרות עקב חשיפת סיכום הדיון, הרי שמשרד התחבורה כמשרד שאמון על שוק הרכב היה מתנגד להעברתו. האיגוד טען שדווקא חשיפת המידע תביא לשקיפות שלטונית ותמנע הסתרת מידע שיש בו כדי ללמד על התנהלות משרד התחבורה ביחס לכלל השחקנים בענף הרכב.

 

פסק-הדין:

 

בית המשפט בחן את טענות ההגנה של היבואן המקביל שהתבססו בעיקר על 3 סעיפי פטור מחוק חופש המידע:

 

1.מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות-

 

בית המשפט דחה את טענות היבואן המקביל כי סעיף זה כולל דין ודברים של האזרח עם הרשות. נפסק כי הסעיף חל רק על משא ומתן לפני התקשרות חוזית, כאשר מטרתו היא למנוע  חשיפת מידע שעלול לפגוע ברשות או במתקשר הפרטי, ושעלול להכשיל את ההתקשרות.

 

2.מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות וכו'-

 

נפסק כי מאחר ומדובר בדיון שהתקיים בהשתתפות היבואן המקביל, הרי שאין מדובר בהתייעצויות פנימיות של המשרד הממשלתי.

בית המשפט קיבל בנושא זה גם את טענת האיגוד, כי התגוננות מכח סעיף "דיונים פנימיים" סותרת את טענת ההגנה הקודמת, כי מדובר במשא ומתן שהתקיים בין הרשות לבין אדם מחוץ לרשות. 

 

3.מידע שהוא סוד מסחרי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית-

 

לאחר שבית המשפט עיין בסיכום הדיון, שכלל מידע בדבר ארץ המוצא ממנה רכש היבואן המקביל את כלי הרכב ומידע כללי באשר להתאמת רישום כלי הרכב לרישום הנדרש בצו הפיקוח, נמצא שאין בפרטים האמורים כדי להוות סוד מסחרי.

 

בית המשפט ייחס חשיבות רבה גם לכך שמשרד התחבורה, הגורם הממשלתי הנוגע בדבר ואשר נדרש לבצע איזונים בטרם הינו מקבל החלטה, שקל את טענות ההגנה של היבואן המקביל ודחה אותן. בית המשפט ראה בכך שיקול נוסף שצריך להביא לדחיית העתירה ולחשיפת המידע.

 

לאור האמור לעיל, העתירה נדחתה ועל היבואן המקביל הוטלו הוצאות בסך 7,500 ש"ח הן לאיגוד והן למשרד התחבורה.

 

יצוין כי יבואן הרכב המקביל ערער לבית המשפט העליון ובשלב הביניים הורה בית המשפט העליון לעכב את מסירת המסמכים לאיגוד יבואני הרכב, עד להכרעה בערעור.

 

[עת"מ (ירושלים) 61714-02-15 קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואח', פסק-דין מיום 15.11.15, הנשיא דוד חשין. ב"כ הצדדים: ליבואן הרכב המקביל- עו"ד סמולט. למשרד התחבורה- עו"ד שלם מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), לאיגוד יבואני הרכב- עו"ד בן שושן].

 

[עע"מ 7969/15 קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואח'- ההליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון וטרם הוכרע]

 

*             *             *

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.