גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, קיריל קפלון

 

רקע:

 

בלילה שבין 02/06/2009 לבין 03/06/2009 מאות כלי רכב חדשים שיובאו על ידי חברת קמור רכב (1990) בע"מ, קרסו מוטורס (2007) בע"מ וסוכנות מכוניות הים התיכון בע"מ כוסו בשכבת תערובת חלקיקים של חומר כימי בעת אחסנה בנמל אשדוד.

 

לטענת חברות הביטוח של היבואנים, החומר הכימי פגע בצבעם של הרכבים והותיר עליהם כתמי חלודה קשים.

 

בסקירה זו נתאר את פסק-דינו של בית המשפט, אשר דחה את התביעה בגין הנזקים שנגרמו לכלי הרכב.

 

עובדות המקרה:

 

לטענת היבואנים, מקורו של החומר הכימי בפעולות חריגות שביצעה חברת חשמל ביום האירוע בארובות תחנת הכח אשכול, הסמוכה לנמל אשדוד. לגישת היבואנים, במסגרת ניקוי הארובות, נפלטו חומריים כימיים לאוויר, נישאו אל עבר נמל אשדוד, שקעו וכיסו את מאות הרכבים שאוחסנו בשטח הנמל.

 

עוד נטען, כי לנמל אשדוד ולחברת ג. דניאל, הנותנות את שירותי הפריקה והאחסנה אחריות לנזקים אשר אירעו בעת שהרכבים היו באחריותם.

 

חברת החשמל התנערה מגרסת היבואנים והסבירה כי אמנם הופעלה טורבינה בתחנת הכח הסמוכה, אולם התנעת הטורבינה לא כללה ניקוי ארובות, בפרט לא תוך כדי שימוש בחומרים כימיים.

 

נמל אשדוד וחברת ג. דניאל דחו אף הם את טענת היבואניות.

 

משלא הצליחו להגיע לעמק השווה, הגישו שלושת היבואנים תביעה כספית בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח נגד חברת החשמל, נמל אשדוד וחברת ג. דניאל הובלות ושירותי נמל בע"מ.

 

טענות הצדדים:

 

היבואנים טענו כי חברת חשמל אחראית לנזקים היות ואלה קרו כתוצאה מרשלנותה, וכי חברת החשמל לא טרחה להתריע בזמן אמת באשר לפעולות החריגות כפי שנדרש ממנה בחוק.

 

ככל הנוגע לנמל אשדוד וחברת ג.דניאל, נטען כי גם אלו אחראים לנזקי היבואנים, היות והנזקים קרו בזמן שהרכבים חנו במגרשם והיו בשליטתם המוחלטת. בקבלם על עצמם את מלאכת האחסון והשמירה, התחייבו להמציא את הרכבים בשלמות וללא נזקים לזכאים.

 

חברת החשמל טענה מנגד, כי מניתוח כימי של הזיהום עולה כי המרכיבים הכימיים אינם קיימים או אופייניים לחלקיקים הנפלטים מארובות תחנת הכח. לשיטתה, מדובר בתופעה מוכרת המתרחשת מעת לעת שמקורה במסוף הדשנים שבנמל אשדוד, מפעלי התעשייה הכבדה באזור ובפליטת מנועי הדיזל של אוניות הפוקדות את הנמל.

 

נמל אשדוד טען כי לא הייתה ליבואנים כל התקשרות עם הנמל. וכי אחריות נמל אשדוד מסתכמת בהקצאת שטחי נמל לחברת ג. דניאל לצורך אחסון רכבי היבואנים.

 

חברת ג.דניאל טענה כי בהתאם להסכם בינה לבין נמל אשדוד, היא כפופה להוראות ונהלי הנמל בכל פעולותיה. היות ואינה קובעת באופן עצמאי היכן אוחסנו כלי הרכב, הרי שאין לבוא אליה בטענות בנושא.

עוד טענה חברת ג. דניאל כי ממועד אירוע הזיהום, טרחה לשכור מתקן שטיפה משוכלל והחלה לשטוף את כל כלי הרכב שניזוקו. לאחר מכן, הזמינה מומחים שייעצו באופן ניקוי הרכבים, תוך שימוש בחומרים מיוחדים. בסוף מלאכת הניקיונות ובדיקות המומחים, נמצא כי החומר המזהם לא גרם כל נזק לגוף הרכבים או לשכבת הצבע שלהם.

 

כל הצדדים העידו מומחים מטעמם על מנת להתחקות אחר מקור הזיהום ביום האירוע ולצורך אמידת הנזקים שנגרמו.

 

הדיון המשפטי:

 

לאחר העדת המומחים, בית המשפט קבע כי יש למנות מומחה מטעמו לצורך בחינת אחריותה של חברת חשמל לאירוע. ממצאיו של המומחה קבעו כי לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי, כי מקור הזיהום הוא תחנת הכח אשכול. מומחה בית המשפט מנה שמונה אתרים חלופיים שעשויים היו להיות מקורות זיהום חלופיים.

 

בית המשפט דחה את הטענות שהיבואנים העלו כנגד ממצאיו ומסקנותיו של מומחה בית המשפט וקיבל את חוות דעתו באופן מלא. לאור זאת קבע בית המשפט כי לא ניתן לייחס לחברת החשמל את האחריות לנזק שנגרם לרכבים.

 

עוד דחה בית המשפט את טענות היבואנים כלפי נמל אשדוד וחברת ג.דניאל. נקבע כי מעיון בהסכמים שבין הצדיים. היבואנים הם אלה שמכתיבים באילו תנאים הם מעוניינים לאחסן את רכביהם, תנאים אלה מהווים את הבסיס להצעת המחיר והתשלומים שנדרשים היבואנים לשלם לחברת האחסון. היות וכיסוי הרכבים לא נדרש על ידי היבואנים, לא ניתן לייחס להם אחריות בגין הנזק שנגרם.

 

עוד נקבע, כי המדובר באירוע אשר לא ניתן היה לחזותו מראש, וכי גם מסיבה זו יש לדחות את התביעה.

 

לסיכום בית המשפט דחה את התביעה וחייב את היבואנים בהוצאות משפט בסך של 23,400 ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בסך של 72,000 ש"ח.


[ת"א (מחוזי מרכז) 36334-11-10 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ,פסק-דין מיום 9.1.17, לפני כבוד השופט סגן נשיא י' שינמן. ב"כ הצדדים – כלל חברה לביטוח בע"מ, חתמי לוידס וקרסו מוטורס בע"מ - עו"ד משה לשם. לחברת החשמל לישראל בע"מ – עו"ד ירון גיל ועו"ד יובל שמיר. לחברת נמל אשדוד בע"מ – עו"ד ליאור סולומון ועו"ד נדב קציר. לג. דניאל הובלות ושירותי נמל בע"מ – עו"ד ירון מרויץ]. 

 

 

*           *           *

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.