גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
25/02/08

יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
01/01/08

נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
11/11/07

"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
19/07/07

בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
13/12/06

גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
13/12/06

האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?

רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו

הזכות לקבל מידע המוחזק בידי הרשויות - חלק ראשון