גיל נדל משרד עורכי דין

 

יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל, איל גרנט
 
לאחרונה (5.12.07) ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים שהורה למשרד הפנים לפרסם את נהליו הפנימיים (עת"מ 530/07, האגודה לזכויות האזרח ואח' (ע"י עו"ד פלר ואח') נ' משרד הפנים (ע"י עו"ד מרגולין).
 
באותו עניין הוגשה עתירה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל אשר ביקשה מבית המשפט להורות למשרד הפנים לפרסם נהלים והוראות בכל הנושאים הקשורים למינהל האוכלוסין. בתחילה התנגד משרד הפנים לפרסם נהלים הקשורים להליך הטיפול של המשרד, שהוא עניין פנימי ועוסק באופן ביצוע עבודת המשרד. לאחר מכן, חזר בו המשרד מעמדה זאת, והסכים לפרסם את נהליו למעט מידע חסוי או מידע "בעל אופי זמני או מקומי".
 
בית המשפט דחה את עמדת משרד הפנים והורה למשרד הפנים לאפשר לאפשר לעותרים לעיין בקובץ השלם והמעודכן של כל הנהלים, ההוראות וההנחיות של משרד הפנים בענייני מינהל האוכלוסין, וכן להעמיד בכל לשכה של מינהל האוכלוסין את כל הנהלים וההוראות כשהם שלמים ומעודכנים לעיונו של הציבור. עוד הורה בית המשפט למשרד הפנים לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את כל הנהלים וההנחיות השלמים והמלאים, וכן לפרסם את העדכונים באתר בכל פעם שהנהלים מתעדכנים על ידי המשרד.
 
בית המשפט הסביר, בהתבסס על פסיקה קודמת, כי החובה לפרסם הנחיות ונהלים של הרשות הציבורית נובעת מעקרון הפומביות ומושתתת על שני טעמים מרכזיים: האחד, ההכרה בזכותו של הפרט לדעת את הנורמות הכלליות והמדיניות המשפיעות על זכויותיו, והשני – פיקוח על תקינות התנהלות רשות הציבורית, שכן הפרסום והשקיפות מהווים מחסום לפעילות תקינה של המינהל ולשלילת אפליה, מעשה שרירות או העדר ענייניות כלפי האזרח. בנוסף לכך, הסביר בית המשפט כי פרסום ומתן זכות עיון מאפשרים ביקורת של בתי המשפט ושל הציבור על ההחלטות ועל התנהלות הרשות.
 
בית המשפט גם עמד על הצורך בפרסום מעודכן ונגיש בקובעו כי אין די בהעמדת הנוהל לעיונו של המבקש, אלא חובה על הרשות לפרסם את הנוהל כפי שהוא מתעדכן מעת לעת, ובנוסף יש עליה לפרסמו כראוי ובמיוחד בדרך שתגיע לידיעת הציבור הרלבנטי לאותו נוהל.
 
בית המשפט דחה את טענת משרד הפנים לפיה אין חובה לפרסם מידע בעל אופי זמני או מקומי, ובניגוד לכך קבע כי גם הסדרים והנחיות שנקבעו לפתרון אד הוק של עניינים וסוג אוכלוסייה מוגדר הם בעלי חשיבות ציבורית רבה שאין כל הצדקה שלא לפרסמם כדין. בכך עיקר חידושו של פסק הדין.
 
חשיבותו של פסק דין חורגת בהרבה מענייני משרד הפנים, ויש לה השפעה על ענייני היבוא והיצוא.
 
אמנם רשות המכס מפרסמת באתר האינטרנט שלה הנחיות רבות, ואולם עדיין ישנם תחומים שבהם קיים ליקוי רב בפרסום. למשל: קיימים מקרים בהם קיימות הנחיות סיווג פנימיות של רשות המכס שאינן מובאות לידיעת הציבור; קיימים חלקים בתדריך אגף המכס שטרם פורסמה הגירסה העדכנית שלהם, אף שברור שהרשות עובדת בהתאם לנהלים כאלו ואחרים (בחלק מהמקרים הגירסה האחרונה שפורסמה היא זו של אמצע שנות השמונים...); גם הנהלים העדכניים של פעולת ועדות המכס השונות  - ועדת מסים עקיפים, ועדת תפיסות ועוד - ראוי שיתפרסמו. הצורך בפרסום קיים גם מעבר לתחום ההתפרסות הפורמאלי של רשות המכס – למשל, הנהלים העדכניים של ועדת היבוא.
 
פרסום הנהלים וההנחיות יאפשר ליבואן וליצואן, לסוכן המכס ולמשלח, להכיר את אופן פעולת הרשות, לתכנן את צעדיו בהתאם לאמור בנהלים, ולהשיג על פעולות הרשות במקרה של סטייה מהוראות הנהלים וההנחיות.
 
נוסיף ונציין, כי תחום המסים הוא תחום שבו החשיבות לשקיפות הפעולה של הרשות הציבורית גדולה במיוחד, בשל הפגיעה בזכות החוקתית לקניין הנלווית להטלת מס. מכאן, מכוח קל וחומר, שעל הפסיקה הנ"ל לחול בענייני מסים בכלל וענייני מסי יבוא בפרט. כאמור, זכותו של הפרט לדעת את הנורמות המשפיעות על חייו, והפרסום משמש גם כאמצעי פיקוח על תקינות התנהלות הרשות הציבורית.
 
 

 לראש העמוד