גיל נדל משרד עורכי דין

 

רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו

עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
עוד בנושא

 משפט מנהלי זכות הטיעון

זכות הטיעון (הזכות של האזרח להביע את עמדתו והגנתו בפני טענת הרשות, לפני שינקטו כנגדו צעדים) הנה אחד מכללי הצדק הטבעי.

 

בפסק הדין בענין ברמן (בג"צ 3/58 יונה ברמן ואח` נ` שר הפנים, פ"ד יב 1493) נקבע כי:

 

"לפי הכלל הנקוט במשפט המקובל זה מאות בשנים, לא יורשה גוף אדמיניסטרטיבי - ואפילו אדמיניסטרטיבי טהור (לא מעין שיפוטי) - לפגוע באזרח פגיעת גוף, רכוש, מקצוע, מעמד וכיוצא בזה, אלא אם-כן ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו בפני הפגיעה העתידה".

 

זכות טיעון תינתן כאשר קיימת פגיעה ישירה וממשית באינטרס מוגן. מימוש זכות הטיעון יכול להתבצע בכתב או בעל פה, כל עוד דברו של הנפגע יישמע בפני הרשות הפוגעת.

זכות זו קמה גם ליבואן אל מול רשויות המכס. בפסק הדין בענין רלפו (ע"א 8817/96) נדונה תביעת פיצויי נזיקין מן המכס בשל חילוטם של טובין ע"י אגף המכס. באותו מקרה בית המשפט אמנם דחה את תביעת הפיצויים. עם זאת, בית המשפט קבע כי החלטה בדבר חילוט טובין הנה החלטה הפוגעת בקניינו של היבואן – שהיא פגיעה באינטרס מוגן. לכן קמה ליבואן הזכות להישמע בפני המכס בטרם תתקבל החלטת החילוט, ועל רשות המכס מוטלת החובה לאפשר ליבואן לממש זכות זו.

 

נזכיר, כי בנוגע להליכים משמעתיים כנגד סוכני המכס - קובע חוק סוכני המכס, באופן מפורש, כי מנהל המכס רשאי לנקוט בהליכים משמעתיים כנגד סוכן מכס רק "לאחר שנתן לסוכן המכס הזדמנות נאותה להשמיע בפניו טענותיו" (סעיף 14(א)).