גיל נדל משרד עורכי דין

 

הזכות לקבל מידע המוחזק בידי הרשויות - חלק ראשון

עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
עוד בנושא

 חוק חופש המידע
 
הזכות לקבל מידע המוחזק בידי הרשויות - חלק ראשון
 


 באמצע שנת 1999 נכנס לתוקף חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, המעגן את זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בישראל.
 
העוסקים בסחר בינלאומי - יבואנים, יצואנים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מובילים ועוד - ראוי ורצוי כי יהיו מודעים להוראות חוק זה, ולאפשרויות המעשיות לקבלת מידע מכל החוק.
 
מהו מידע לפי החוק? סעיף 1 קובע: "כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב". הגדרת "רשות ציבורית" כוללת רשימה ארוכה מאד. לדוגמא: ממשלה ומשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, הכנסת, ועוד.
 
על מנת לקבל את המידע צריך המבקש להגיש בקשה לממונה על חופש המידע. המבקש אינו חייב לציין מודע הוא מבקש את המידע (סעיף 7 לחוק).
 
קיימים חריגים לחובתה של הרשות למסור מידע. למשל: כאשר על הרשות מוטלת חובת סודיות כלפי גורם אחר, כאשר גילוי המידע מהווה פגיעה בפרטיות ועוד. הרשות רשאית לסרב למסור מידע בדבר דיונים פנימיים ועוד.
 
החלטה של הרשות שלא למסור מידע אינה סוף פסוק בענין. ניתן לערער על החלטת הרשות בפני בית המשפט. למי שמורגל באכזבות מבתי המשפט נספר כי תמונת המצב בענין חופש המידע הינה ורודה למדי: הנסיון מלמד כי בתי המשפט מפרשים בליברליות את החוק, ונוטים ככל האפשר, לתמוך בזכות לקבל מידע. כמו כן, החלטות בתי המשפט נתנות מהירות יחסית, תוך מספר חודשים.
 
ברשימה זאת, וברשימות שיבואו בעקבותיה, נעדכן את קהל הקוראים על החלטות מעניינות וחשובות שניתנו על ידי בתי המשפט בענייני חוק חופש המידע.
 
פסק דין אחד עסק במקרה בו סטודנטית שעבדה כשכירה, פנתה לשלטונות מס הכנסה בבקשה לקבל את המידע המצוי בידיהם בהקשר להכנסותיה וניכויי המס מכל מעסיקיה, לצורך בקשת החזרי מס.
 
שלטונות המס דחו את הבקשה, בהתבסס על חובת הסודיות של רשויות המס. רשויות המס טענו כי המידע אמנם נוגע לסטודנטית, אולם היא אינה מקור המידע. על מנת להיעתר לבקשה דרשו שלטונות המס מהסטודנטית את הצגת כל פרטי המעסיקים וטופסי 106. חומר זה לא היה בידי המבקשת.
 
בית המשפט קיבל את עמדת המבקשת והורה לרשויות מס הכנסה להעביר את המידע למבקשת.
 
בית המשפט פסק כי חוק מס הכנסה, בנוגע לסודיות, נועד להבטיח דליפת מידע לנישום לצורך הצלבת מידע לגביית מס אמת. כיוון שבמקרה הנוכחי המידע היה בעבר בידי הסטודנטית (קיבלה תלוש משכורת מהמעביד) לא חל החסיון על המידע. בית המשפט קבע כי "אין לראות ברשויות המס מאגר מידע אקסקלוסיבי, שכן ככל שהדברים נוגעים לסוג מידע זה, משמשות רשויות המס אך ורק כמחסן מידע שניתן לו בנאמנות ע"י המבקשת".
 
על כן, בהסתמך על חוק חופש המידע, הורה בית המשפט למסור למבקשת את כל החומר המבוקש על ידה.
 
למי שרוצה לקרוא מלים ברורות בענין זה נאמר כך: הרשות אינה יכולה לסרב למסור לכם חומר שמסרתם לה בעבר. אתם נזקקים למסמכים שהגשתם לרשות? פנו לרשות שאליה מסרתם את החומר; היא מחוייבת על פי חוק למסור לכם את החומר. נגמרו התירוצים של "החומר צריך להיות אצלך, זו בעיה שלך שאיבדת אותו".
 
ה"פ (ת"א) 1054/00 אפרת רונן נ` מ"י מס הכנסה, ניתן ביום 22.11.2000.
 
לראש העמוד