גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה
23/09/12

עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
28/10/12

על כניסתה לתוקף של הרפורמה במס קניה על כוהל

החל מינואר 5102 - נוהל חדש בעניין תעודת עוסק רשום במס קניה

בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה

טבק מיובא שעבר בישראל תהליך של עיבוד חייב במס קניה נוסף

בעקבות ערעור לעליון: יוחזר למחוזי דיון בנושא סיווג מכס ומס קניה

פטור ממס קניה לשסתומים לניפוח צמיגים- סגירת מעגל

האם ניתן להכיר בחובות אבודים לצורך החזר תשלומי מע"מ, בלו ומס קניה

בית המשפט: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קניה