גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?

חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!

חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?

חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים

חלק ו': הצמדה, רבית וקנס פיגורים

בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל

בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב

בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי

בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת

יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון