גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

הסתמכות על ייעוץ משפטי תספק הגנה כנגד אישום פלילי? לא בהכרח
10/05/10

חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
15/03/10

חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
03/02/10

על הקשר שבין אשראי דוקומנטרי ונהלי המכס – בעקבות פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב
03/02/10

חיוב מנהלים בשל חוסר תום לב בקיום חוזה
15/12/09