גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא

הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה

האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?

כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?

האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?

הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה

בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים

בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי

מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?

משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח