גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
11/11/07

ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
11/11/07

בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
20/08/07

סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
19/07/07

מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
15/06/07

האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
29/03/07

פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
13/12/06

כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
13/12/06

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
29/10/06

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
27/08/06