גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
13/12/06

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
29/10/06

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
27/08/06

ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי

הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן

על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק ראשון)