גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
29/10/06

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
27/08/06

ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי

הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן

על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק ראשון)