גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי

מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?

משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח

על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא

האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?

בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי

למי שייכים הלקוחות?

מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר

עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
20/05/13

החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
29/01/13