גיל נדל משרד עורכי דין

 

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

בחלק הראשון של רשימתנו, שפורסם בגליון הקודם של יבוא ויצוא (http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=316&CategoryID=91&Page=1) עסקנו בחובותיו של סוכן המכס כלפי היבואו/היצואן, הנגזרות מהיותו שלוחו של היבואן. בחלק הנוכחי, נפרט שתי זכויות מרכזיות של סוכן המכס כלפי שולחו.
 
ככלל, בין סוכן לבין היבואן (או היצואן, ולמען הקיצור נתייחס בהמשך ליחסי סוכן מכס – יבואן, תוך שהדברים יחולו גם על יחסי בוכן מכס – יצואן), קיים חוזה, על פיו מתחייב סוכן המכס לתת ליבואן שירותים מקצועיים בשכר. לעיתים, וזהו המצב הרצוי, קיים בענין זה חוזה בכתב בין סוכן המכס ליבואן, הכולל את כל הפרטים הרלבנטיים להתקשרות בין הצדדים. פעמים רבות, מדובר בהצעת מחיר המפורטת באופן חלקי שהעביר סוכן המכס ליבואן, ושהיבואן הסכים לה בהתנהגותו – דהיינו, בהעברת העבודה לסוכן המכס.
 
מובן, שסוכן המכס והיבואן רשאים לסכם ביניהם את תנאי ההתקשרות כרצונם, לפי שיקול דעתם, אלא, כאמור לעיל, לא תמיד הצדדים מסכמים את כל הפרטים ביניהם. במצב כזה, ניתן לפנות להוראות חוק השליחות הקובעות מספר זכויות שיש לו  לשלוח (סוכן המכס) כלפי שולחו (היבואן). חשוב להדגיש, מדובר בהוראות שניתן להתנות עליהן וניתן לקבוע בשונה מהן, לטובת אחד הצדדים, ואולם כאשר לא נקבע דבר בין הצדדים, אותן הוראות יחולו.
 
זכות סוכן המכס לשיפוי
 
סעיף 11 לחוק השליחות קובע כי "השולח חייב לשפות את השלוח על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר עקב השליחות". כך, למשל, תחול חובת השיפוי בכל אחד מהמקרים הבאים: א. תשלומים ששילם סוכן המכס מכספו לצד שלישי (למשל, מחסו ערובה, מכס וכו') על פי בקשת היבואן. ב. תשלומים/פיצויים ששילם סוכן המכס לצד שלישי בשל עוולה / הפרת חוזה שסוכן המכס ביצע כלפי הצד השלישי תוך כדי ביצוע השליחות- למשל, כאשר היבואן הורה לסוכן המכס לשחרר סחורה ממחסן ערובה, וכך נעשה, ולבסוף התברר כי הסחורה לא היתה של היבואן ובשל כך נתבעו הן סוכן המכס והן היבואן על ידי מחסן הערובה והבעלים האמיתיים של הסחורה. במקרה כזה, יהיה סוכן המכס זכאי לשיפוי על סכומי פיצוי אלו, אם ייפסקו כנגד סוכן המכס. ג. מסעיף זה (כמו גם ממקורות חוקיים אחרים) עולה גם זכותו של סוכן המכס לקבל שכר ראוי עבור שירותיו המקצועיים. לעיתים קורה שאפילו נושא טריוויאלי זה אינו מסוכם כראוי בין סוכן המכס לבין היבואן, ועל כן יש להיעזר ב "מטריית" החוק גם בענין זה.
 
יש להדגיש שהזכות לשיפוי מתייחסת להוצאות הסבירות שהוציא סוכן המכס, ועל כן נטל ההוכחה יהיה על סוכן המכס – להוכיח כי ההוצאה הינה סבירה. המבחן לסבירות ההוצאה הינה יעילותה המסחרית – האם היה זה סביר מבחינה מסחרית, בנסיבות הענין, להוציא את אוצה הוצאה. חובתו של היבואן לשפות את סוכן המכס אינה מותנית בהצלחתה, בפועל, של פעולת סוכן המכס שלשמה הוציא המכס את ההוצאה. אפילו לא הצליח סוכן המכס לבצע את הפעולה, בכל זאת יהיה זכאי לשיפוי. לדוגמא, סוכן המכס הוציא כספים לצורך שחרור מהיר של המשלוח מפיקוח רשות המכס (שליחויות בהולות, התייצבות אישית של המנהל במשרדי המכס, ועוד). בסופו של דבר, המכס לא התיר את הרשימון. עדין סוכן המכס יהיה זכאי לשיפוי בשל הוצאותיו.
 
מובן שחייב להיות קשר סיבתי בין ההוצאות לבין ענין השליחות. סוכן המכס יהיה זכאי לשיפוי על הוצאות סבירות שהוציא "עקב השליחות" בלבד.
 
כאמור לעיל, ניתן להתנות על הוראה זאת, ועל כן אין מניעה שסוכן המכס והיבואן יסכימו ביניהם כי לסוכן המכס לא תעמוד זכות השיפוי, או מצד שני, שלסוכן המכס תעמוד זכות השיפוי גם במקרים שבהם החוק לא מקנה זכות זאת (הוצאות גבוהות, למשל).
 
בחלק הבא נדון בזכות העיכבון של סוכן המכס.
 
 

לראש העמוד