גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט עומד לצד סוכני המכס

 
עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, אלישי שיף

 

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בחיפה תביעה של סוכן מכס כנגד יבואן, תוך שהוא דוחה את טענות היבואן כי סוכן המכס  "עקץ" אותו, וגבה ממנו סכומים מופרזים בגין שחרור מכולה, מעבר למוסכם בין הצדדיםזאת תוך ניצול חוסר ניסיונו של היבואן.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

יבואן של סחורות פנה לחברה העוסקת במתן שירותי עמילות מכס לצורך קבלת שירותי החברה.

 

היבואן מסר לחברה שני שיקים בסכום כולל של 22,000 ₪, בגין הוצאות בהן נשאה החברה במקום היבואן, ובגין עמלות שונות להן זכאית החברה. שיק אחד על סך 10,000 ש"ח כובד אולם שיק שני על סך 12,000 ש"ח לא כובד, ובגינו החברה החלה הליך הוצאה לפועל לצורך פירעון הסכום כאמור.

 

היבואן טען כי פנה לחברה לצורך הסדרת הליך שחרור מכולת ממתקים שייבא מארה"ב בדצמבר 2013,  וכי הוסכם ביניהם ששיק על סך 12,000 ש"ח יופקד בידי החברה ומועד פירעונו יהיה עשרה ימים לאחר מכן זאת בכפוף להתחייבות החברה להעביר ליבואן  את הרשימון.

 

לאחר שנתגלעה מחלוקת בנוגע לגובה העמלה שהיבואן צריך שלם לחברה, ביטל היבואן את השיק על סך 12,000 ₪.

 

החברה טענה כי היבואן ידע את כל הסכומים שבגינם ניתנו השיקים, וכי במסגרת מספר פגישות בין החברה ליבואן, הוצג חשבון פרופורמה המפרט את הסכומים שעליו לשאת.

 

החברה טענה כי היבואן ביטל את השיק השני, על סך 12,000 ₪, בטענה למצוקה כספית, כאשר סוכם עם היבואן כי הוא ישלם את היתרה בתשלומים.

 

היבואן טען, מנגד, כי ביקש לקבל לידיו את רשימון הייבוא במטרה לבחון את הנתונים השונים, וכי החברה סירבה להעברה לו את הרשימון, ומסיבה זו ביטל את השיק השני.

 

כמו כן, טען כי סירוב החברה גרם לו נזק רב שכן לא יכול היה לדרוש החזרי מע"מ וכתוצאה מכך גרם לדחיית תשלומי מע"מ והטלת קנס כספי.

 

פסיקת בית המשפט:

 

בית המשפט קיבל את טענות החברה, וקבע כי היבואן לא עמד בנטל הראיה הרובץ עליו לצורך הוכחת טענותיו.

 

בית המשפט קבע כי טענות היבואן שלא ידע את פירוט הסכומים בגינם חויב על ידי החברה ריקות מתוכן וסותרות, תוך שהוא קובע כי אין זה הגיוני שכוונת החברה היה "לעקוץ" את היבואן, בזמן שהעבירה את הסחורה למחסנו של היבואן טרם תשלום באופן מלא.

 

כמו כן, טענת היבואן בדבר מסירת הרשימון כתנאי למימוש השיק, לא הוכחה וכי העובדה שלא הביא תצהיר תומך לטענתו מהווה חזקה שאותה טענה בעצם כלל אינה תומכת בו ולמעשה משמשת לרעתו.

 

הוכח שהחברה הציגה בפני היבואן, טרם ביצוע הפעולה, חשבונות פרופורמה, דבר השומט את הקרקע מטענת היבואן כי חויב בכספים מעבר למה שסוכם.

 

בסופו של דבר, קיבל בית המשפט את תביעת החברה, וחייב את היבואן בתשלום 16,756 ש"ח בגין השיק והוצאות שכ"ט ואגרה, לא כולל ריבית והפרשי הצמדה.

 

 

[תא"מ (שלום חיפה)  59086-07-14 ג'ט קרגו נ' נעים איוב, פסק דין מיום 3.4.2016, השופט אפרים צ'יזיק. ב"כ הצדדים: בשם החברה: עו"ד ניר יאיר, בשם היבואן: עו"ד חלילה מחמוד].

  

 

*             *             * 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.