גיל נדל משרד עורכי דין

 

ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי

עוד בנושא
בית המשפט חייב את רשות המכס להשיב על שאלות הנוגעות לקריסת חברת עמילות מכס
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
סוכן מכס לא יהיה רשאי לגבות את חוב היבואן מהערב שחתם לו ערבות טרם בירור
עוד בנושא
בית המשפט מגבה את סוכן המכס: עלויות נוספות בשחרור סחורה נדרשו כדין
בית המשפט: בתביעת יבואן אישי של רכב נגד המכס- אין לתבוע סוכן מכס
העליון מאשר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו ע"י הלקוח
בית המשפט מחזק את זכות העיכבון של סוכן המכס
יפוי כח של סוכני מכס – סקירה משפטית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
בית המשפט: לא הגיוני ששירותי עמילות מכס יינתנו בהתנדבות
המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של היבואן
הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
האם סוכן מכס יוכל לגבות חוב כספי של לקוח מאיש קשר חיצוני?
כיצד יתגונן היבואן נגד חדלות פרעון של סוכן מכס?
האם סוכן המכס אחראי לאי השבת המכולה על ידי היבואן?
הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
בית המשפט: סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי
מתי תמומש ערבות לחוב יבואן לסוכן מכס?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
בעלים של חברת עמילות מכס לא יישא בחוב באופן אישי
למי שייכים הלקוחות?
מספיחי העבר: סוכן מכס ישלם אגרת נמל רטרואקטיבית רק אם נדרשה תוך זמן סביר
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
החזקת מטען של יבואן כבן-ערובה? אתה עלול להיות מחויב בפיצויים
בית המשפט נותן אור ירוק לגביית ריבית על ידי סוכן מכס
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
האם סוכן מכס יידרש להציג מסמכי הנהלת חשבונות בבית המשפט?
סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?
הפסקת גביית אגרות נמל מסוכן המכס - עדכונים והתפתחויות
הצעת החוק בדבר הגבלת אחריות סוכן מכס לחוב יבואן לרשות הנמלים - עוברת לכנסת
. "קיצור דרך" באמצעות מסירת כתב תביעה לסוכן מכס של יבואן ? לא בכל מצב
חברת ג'קי ליין זכתה בכ-300,000 ש"ח בגין חוב עמילות מכס ושילוח
בית המשפט: משלח בינ"ל שטוען לחוב חייב להביא עדים הבקיאים בפרטי המשלוחים
מי צריך לשלם לסוכני המכס? על מיזם משותף של יבוא מוצרי נייר מתורכיה
תהליך שחרור מטען – האם כתב ויתור פוטר מאחריות?
בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן
סוכן המכס ככתובת לקבלת כתב תביעה נגד יבואן? פסיקה נוספת בעניין
סיכמנו או לא סיכמנו? על התחשבנות בין סוכן מכס ללקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
האם יש גבול לשיעור הריבית? על ויכוח (שלא הסתיים) בין סוכן מכס ליבואן
סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
התניית שירות EMS בשירות עמילות מכס על ידי חברת הדואר
בית המשפט המחוזי: רמת הענישה של פקיד רשוי צריכה להיות מחמירה יותר לאור חובת הנאמנות שלו
פקיד רישוי: קיבלת שיקים פתוחים והעובד שלך גנב אותם-מי אחראי?
01.המצאת כתבי בי-דין לסוכן מכס בעבור יבואן מהרשות הפלסטינית
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
מה קורה כאשר לא נחתם הסכם מסודר
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
על היחסים בין סוכן המכס / המשלח והיבואן - עדכונים מבתי המשפט
מה רוצה הנמל מסוכן המכס?
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
הנחיות רשות המכס לסוכני המכס – סקירה ביקורתית
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
סוכן המכס וסיווג הטובין – בין הפטיש לסדן
דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
הלקוח דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
על חלוקת הסיכונים בהסדרי המס"ב - בעקבות פסקי הדין בענין בן שושן
עוד בנושא

 

עובדות המקרה:

פסק הדין דן בערעורם של שני פקידים רשויים על עונש משמעתי שהוטל עליהם ע"י מנהל אגף המכס - מחיקת רישום לתקופות של חמש שנים / שנה אחת.

המערער1 עבד כפקיד רישוי בחברה העוסקת בעמילות מכס והיה אחראי בין יתר תפקידיו גם להקלדת רשימונים למחשב. המערער 1 זומן לחקירה פנימית באגף המכס לאחר שנמצא כי המערער 1 היה אחראי להזנתם של שני רשימונים של יבואן טבק בלתי מעובד, אשר נעשו על ידו במועדים שונים אך בשניהם מופיעה טעות דומה בפירוט כמות הטובין, אשר כתוצאה ממנה חוייב היבואן בפחות מאלפית מהמיסים שהיה נדרש לשלם לו נעשתה השליפה כראוי. כמו כן זומן לחקירה גם המערער 2, אשר מופיע על גבי השליפות כמי שבדק אותן ואישר אותן. בעקבות אותן חקירות זומנו המערערים לשימועים בפני מנהל המכס. מנהל המכס, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, מצא כי מחדלי המערערים נעשו שלא בתום לב וכי המערערים אינם ראויים לשמש כפקידי רישוי. לפיכך ולאור הרשעה קודמת של המערער 1 וכתב אישום אשר הוגש כנגד המערער 2 והסתיים בהודאה וענישה ללא הרשעה, החליט מנהל המכס להשעותם מתפקידם כפקידי רישוי לתקופה קצובה - המערער 1 ל- 5 שנים  והמערער 2 לשנה, מבלי להעמידם לדין פלילי, בהתאם לסמכויות הנתונות לו בס` 11(ב)2 ו-3  לחוק סוכני המכס תשכ"ה 1964 ("חוק סוכני המכס"). בשל החלטה זו הגישו המערערים ערעור לבית משפט השלום בחיפה` לפי סע` 23 לחוק סוכני המכס.

פסק הדין:

1. ביהמ"ש קבע, כי לאור התיקון בחוק סוכני המכס, אשר ביטל את זכות הערעור לועדת ערר והחליפה בזכות ערעור לבית משפט השלום, והיות שלא הותקנו כל תקנות בדבר דרך הגשת הערעור וסדרי הדין בו, נראה כי אין עוד מקום להיזקק לניהול הליכי תצהירים וחקירות.

2. בית המשפט קבע כי הבדיקה שעל בית המשפט לערוך הנה בדיקה של מתחם הסבירות העובדתית, הלקוחה מתחום המשפט המנהלי. לפי מבחן זה, די בכך שהרשות התבססה בהחלטתה על חומר רלוונטי שהיה מביא רשות סבירה לידי אותה המסקנה.

3. בענייננו קבע ביהמ"ש, כי לא נפל כל פסול בהליך המנהלי שהתנהל וכי הראיות עליהן התבססה ההחלטה, הגם שהינן נסיבתיות בלבד, מקימות "יסוד סביר" לכך שפקידי הרישוי פעלו בחוסר יושר ו/או באופן לא מהימן.

4. עם זאת, מצא ביהמ"ש לנכון להתערב בחומרת העונש שהוטל על המערער1 הן לאור חוק יסוד חופש העיסוק והן לאור העובדה שההחלטה כנגדו נתבססה כאמור על ראיות נסיבתיות בלבד.

התוצאה האופרטיבית הייתה הותרת החלטת מנהל המכס להשעות את המערערים על כנה תוך הפחתת תקופת מחיקת הרישום של המערער 1 מחמש שנים לשלוש שנים. 

פרשנות:

א. הלכה למעשה חלה נסיגה בזכויותיהם הדיוניות של פקידי רישוי/סוכני מכס שננקטו נגדם הליכים לפי סע` 11(ב) לחוק סוכני המכס. על פי פסק הדין, היקף הביקורת השיפוטית שיפעיל בית המשפט כלפי החלטת מנהל המכס הינו בעילות מנהליות בלבד, וזאת בניגוד להליך המעין שיפוטי שקויים על ידי ועדת הערר לפני תיקון חוק סוכני המכס משנת תשנ"ה.

ב. פירושו של דבר, שלא רק שבית המשפט לא יכנס לגופם של דברים, לא ישמע ראיות מחדש ולא ינתח את  הסוגיה מראשיתה, אלא שבית המשפט יגביל את עצמו לשאלות כמו האם מנהל המכס פעל בסבירות, האם ניתנה זכות טיעון לסוכן המכס / פקיד הרישוי, האם ההחלטה התקבלה על בסיס מידע מלא, וכיו"ב. במלים אחרות, בית המשפט יקבל את עמדת מנהל המכס, אם היא סבירה ומידתית, גם אם בית המשפט היה מסוגל להגיע לתוצאות אחרות אילו היה בוחן את הדבר בעצמו.

ג. יחד עם זאת, נעיר כי במקרה שלפנינו מצא לנכון בית המשפט להתערב בחומרת אמצעי הענישה של מנהל המכס, ללמדנו כי בענין זה פעל מנהל המכס שלא בסבירות.

ע"א 203/04 מיכאל ששון ואח` נ` מנהל המכס בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, פס"ד מיום 27.12.2004

לראש העמוד